Planeta Ziemia
Email

Geografia w internecie!NASA World Wind 1Zobacz, jak można podróżować dookoła Ziemi (i nie tylko!) korzystając z opracowanego przez NASA programu NASA World Wind. Geografia w internecie to sama przyjemność!Autorem instrukcji jest pan G. Myrda z firmy Geostrada.com.

NASA World Wind, czyli geografia w internecie!

Grzegorz Myrda

Geostrada.com


Co to jest NASA World Wind?

Alternatywą do Google Earth jest także amerykański program stworzony przez pracowników NASA -World Wind. Jego funkcjonalność jest podobna do funkcjonalności Google Earth. Za jego pomocą możliwe jest oglądanie zdjęć satelitarnych i lotniczych rozpostartych na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej. Możliwe jest też oglądanie za jego pomocą innych planet Układu Słonecznego. Aktualnie dostępne są dane dla Księżyca, Jupitera, Marsa, Wenus.

Istnieją dwie podstawowe różnice pomiędzy GE (Google Earth) a WW (WorldWind):

- źródła dostępnych danych

- licencja na korzystanie z aplikacji

World Wind korzysta z danych dostępnych publicznie, udostępnianych zazwyczaj bez opłat przez różne amerykańskie instytucje, a czasem nawet firmy. Bez tej aplikacji przeglądanie tych danych, dostępnych na różnych serwerach i w różnych formatach byłoby bardzo uciążliwe. Wśród danych z których korzysta WW znajdują się (na podstawie informacji z Wikipedii):

o Blue Marble Next Generation - rozdzielczość 500 metrów na piksel

· LandSat

o NLT Landsat7 (Visible Color) (30m/pix)

o NLT Landsat7 (Pseudo Color) (30m/pix)

o Geocover 1990 (30m/pix)

o Geocover 2000 (15m/pix)

o Community Landsat7 (Visible Color) (15m/pix)

o Community Landsat7 (Pseudo Color) (15m/pix)

· USGS (amerykański urząd d/s geodezji) – zdjęcia lotnicze terenu USA

o USGS Digital Ortho - zdjęcia czarno-białe terenu USA (1m/pix)

o USGS Urban Area Ortho - kolorowe zdjęcia obszarów miejskich (25cm/pix)

o USGS Topo Maps - mapy topograficzne

· SRTM - dane o ukształtowaniu terenu

o U.S. - 15m

o Global - 30m


Dodatkowe specjalistyczne zestawy danych:

· Scientific Visualization Studio - animacje zjawisk atmosferycznych

· MODIS - satelitarne zdjęcia procesów zachodzących w atmosferze i na powierzchni Ziemi (wybuchy wulkanów, huragany, powodzie etc.)

· GLOBE - ogólnoświatowe mapy temperatur, opadów

· NRL Realtime Weather - najświeższe animacje pogodowe


NASA World Wind 21
Rys. Widok na Tatry i Zakopane (NLT Landsat Visible) (źródło: Wikipedia.pl)

Druga różnica w stosunku to Google Earth to licencja na jakiej program jest udostępniany. Przede wszystkim Google Earth to zamknięta aplikacja komercyjna udostępniana za darmo do celów niekomercyjnych. Zgodnie z licencją właściwie nie powinno się używać GE w celach zawodowych, które służą do bezpośredniego zarabiania pieniędzy. Natomiast World Wind może być używany w dowolnym celu. Mało tego, jest to aplikacja o otwartym kodzie źródłowym, a więc każdy może zostać współautorem tej aplikacji. Możliwe jest także samodzielne tworzenie rozmaitych dodatków rozszerzających funkcjonalność programu World Wind. Już w tej chwili istnieje kilkaset różnych dodatków do World Wind napisanych przez entuzjastów WW z całego świata. Wśród dodatków znajdują się między innymi takie rozszerzenia funkcjonalności jak możliwość oglądania obrazu na monitorze w trybie „stereo” za pomocą anaglifowych okularów 3D czy też dodatki pozwalające śledzić na żywo odbiorniki GPS znajdujące się w terenie.


NASA World Wind 22
Rys. Obraz stereo uzyskany za pomocą dodatku Anaglyph 3DObszerna lista istniejących dodatków dostępna jest tutaj:http://www.worldwindcentral.com/add-ons/list.

Co lepsze, NASA World Wind czy Google Earth?

Z punktu widzenia polskiego użytkownika powszechnie panująca opinia o tym że Google Earth jest lepszy, jest uzasadniona głównie z tego powodu, że bezpłatne, dobrej jakości dane istnieją tylko dla terenu USA, a więc dla obszaru Polski jakość danych w World Wind jest dużo gorsza niż w Google Earth. Dla typowego użytkownika o profilu rozrywkowym lepsze wydaje się zatem Google Earth, które korzysta z płatnych źródeł danych (udostępniając je z kolei użytkownikom za darmo, ale pod pewnymi warunkami).

Jeżeli natomiast chodzi o zastosowania edukacyjno-naukowe, to ze względu na szerokie możliwości prezentacji dodatkowych danych oraz dodatkowych funkcji przewagę ma WorldWind.

Całkiem inna kwestia to cechy związane z efektywnością działania. WorldWind jest oprogramowaniem nieco bardziej „ociężałym”, działa trochę wolniej i zajmuje więcej pamięci. Czasami może sprawiać problemy użytkownikom niektórych kart graficznych (szczególnie firmy Matrox).

Obie aplikację mają szerokie rzesze użytkowników działających w ramach aktywnych społeczności dzielących się swoimi doświadczeniami, dodatkami do aplikacji, danymi.

Jak obsługiwać WorldWind?

Aplikację można ściągnąć spod adresu http://worldwind.arc.nasa.gov/.

Proces instalacji przebiega po polsku i polega jedynie na zatwierdzaniu kolejnych dialogów. Ponieważ w czasie działania aplikacji przesyłane są ogromne ilości danych przez Internet, aplikacja jest wyposażona w system lokalnego przechowywania raz ściągniętych danych (tzw. pamięć podręczna czyli po angielsku cache). Od wielkości tej pamięci podręcznej zależy ile z danych przesłanych przez Internet może zostać zapamiętanych lokalnie do powtórnego użycia bez ponownego ściągania przez Internet. Istnieją nawet zestawy danych takiej właśnie pamięci podręcznej które można sobie ściągnąć, nagrać na CD i zainstalować na komputerach które nie mają dostępu do Internetu. Dzięki temu World Wind może prezentować dane nawet bez dostępu do Internetu.

W czasie korzystania danych ściąganych na bieżąco z Internetu należy pamiętać o tym że prezentowany obraz ulega stopniowemu zwiększaniu dokładności w miarę ściągania nowych danych po każdym przesunięciu lub zmianie skali mapy. Dopóki przesuwa się pasek ściągania danych w prawym dolnym rogu widoku mapy, mapa nie jest kompletna.


NASA World Wind 23
Rys. NASA World Wind

Okno aplikacji składa się z okna mapy oraz menu tradycyjnego oraz obrazkowego w górnej części ekranu. Obszar widoku mapy może być przez odpowiednie polecenia z menu wzbogacany o dodatkowe elementy takie jak na przykład aktualne współrzędne, zestaw widocznych warstw czy siatka geograficzna.

Klawiszologia


Przesuwanie mapy to przeciąganie widoku mapy lewym klawiszem myszki. Podwójny klik to zbliżenie do danej lokalizacji.

Kliknięcie lewym klawiszem myszki to przesuwanie mapy.

Przeciąganie z wciśniętym prawym klawiszem myszki to obracanie widoku mapy.

Jeśli ktoś korzysta z rolki to będzie mu łatwiej zmieniać skalę mapy.


NASA World Wind 24
Rys. NASA World Wind z włączonym oknem wyboru warstw mapy oraz włączoną warstwą granic państw


NASA World Wind 25
Rys. Efekt działania dodatku prezentującego flagi poszczególnych krajów (Flags of the World)

Jak odnależć w NASA World Wind swoją okolicę?

Aby odszukać znajome miejsce po podaniu jego nazwy należy:

  1. Wybrać z menu pozycję „Place Finder”
  2. Przejść do zakładki World Wind Feature Search (Global). Domyślnie włączona jest zakładka Yahoo Search przeszukująca tylko bazę danych dla obszaru USA.
  3. Wpisać do pola dialogowego w górnej części dialogu nazwę miasta lub obiektu geograficznego.
  4. Wcisnąć klawisz „Search” co spowoduje rozpoczęcie przeszukiwania bazy danych
  5. Jeśli obiekt zostanie znaleziony zostanie umieszczony na liście w dolnej części dialogu.
  6. Kliknięcie w obiekt na liście powoduje zaprezentowanie go na mapie.

NASA World Wind 26
Rys. Wyszukiwanie miejsca na mapie w/g jego nazwy

Funkcje zaawansowane

Funkcjonalność programu może być bardzo łatwo zwiększona przez zastosowanie jednego z wielu dodatków. Dostępne są następujące typy dodatków:

· pluginy - małe programiki napisane w C#/VB.NET/JScript.NET umożliwiające dostęp do dodatkowych danych lub realizujące dodatkową funkcjonalność (np. prezentacja miejsc w których wystąpiły trzęsienia ziemi)

· obrazy - zestawy zdjęć ukazujące dany obszar (np. dodatkowe lotnicze zdjęcia terytoriów USA zniszczonych przez huragany Katrina, Ophelia, Rita)

· punkty zainteresowania – pliki XML zawierające lokalizacje wybranych miejsc (np. dodatkowe ikony na mapie, które po kliknięciu otwierają artykuł o oglądanym obiekcie na stronach Wikipedii)

· obiekty liniowe - umożliwiające wyświetlanie tras, szlaków i innych linii (np. możliwe jest pokazanie drogi jaką przebył Karol Darwin na pokładzie statku Beagle)

· skrypty - pliki sterujące ruchem kamery w programie


Za pomoca menu Plug-ins->Load/Unload możemy włączać lub wyłączać różne dodatki do aplikacji.


NASA World Wind 27
Rys. Dodatki do World Wind’a

Dodatkowe dane

Dodatkowe oprócz standardowych dane można „wciągnąć” do aplikacji na kilka sposobów. Trzy najpopularniejsze to:

- użycie rozszerzenia Web Map Service, które pozwala na wczytywanie map udostępnianych przez inne niż serwer NASA serwery map.

- użycie standardowego rozszerzenia Shapefile Loader, które pozwala na wczytanie danych wektorowych w jednym z najpopularniejszych na świecie formatów danych geograficznych – formacie ESRI Shapefile.

- wywołanie menu File->Load KML/KMZ w celu wczytania danych zapisanych w formacie Google Earth KML/KMZDodatkowe funkcje

Dodatkowe zaawansowane funkcje dostępne w aplikacji World Wind bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatków to przede wszystkim:

Klient WMS (Web Map Service) – funkcjonalność ta pozwala na korzystanie z dowolnego serwera danych przestrzennych, nie tylko serwera danych NASA. Obecnie powstaje coraz więcej takich serwerów w Internecie, które po przesłaniu im odpowiedniego polecenia zwracają w wyniku obraz mapy o zadanych współrzędnych w zadanej skali i w zadanych układzie współrzędnych. WorldWind potrafi przesyłać takie polecenia na podstawie informacji od użytkownika, a następnie prezentować otrzymaną mapę wspólnie z innymi danymi.

NASA World Wind 27
Rys. Okno rozszerzenia Web Map Service

- Rapid Fire MODIS – to szereg funkcji pozwalających na dostęp do satelitarnych zdjęć procesów zachodzących w atmosferze i na powierzchni Ziemi (wybuchy wulkanów, huragany, powodzie etc.)


NASA World Wind 28
Rys. Okno rozszerzenia Scientific Visualization Studio- NRL Realtime Weather - aktualne animacje pogodowe

- import plików shp (ESRI Shapefile) oraz kml/kmz (Keyhole Markup Language)

- pomiar odległości

- wbudowana baza nazw geograficznych i granic administracyjnych

Wymagania sprzętowo - programowe


NASA World Wind działa efektywnie na większości nie starszych niż kilka lat komputerów z systemem Windows. W celu optymalizacji prezentacji w trybie 3D ogromnych ilości danych przesyłanych przez Internet, wykorzystywane są zaawansowane właściwości kart graficznych, dostępne poprzez pracę w trybie DirectX. Konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie dodatku do systemu Windows o nazwie NET Framework.


Strony poświęcone NASA World Wind:


http://worldwind.arc.nasa.govhttp://www.worldwindcentral.com