Planeta Ziemia
Email

Google Earth, czyli mapy w internecie
Google Earth Icon

Sprawdź, jak można wykorzystać darmowy program Google Earth do wyszukania mapy albo zdjęcia satelitarnego Twojej okolicy. Z Google Earth można zaplanować wycieczkę, gre terenową, albo trasę przejazdu, na przyklad na urlop. Można też obejrzeć okolicę dowolnego miejsca na Ziemi.

Autorem instrukcji jest pan G. Myrda z firmy Geostrada.com.

 

Google Earth, czyli jak znaleźć w internecie mapę okolicy!

Grzegorz Myrda

Geostrada.comDo czego służy Google Earth?

Google Earth to aplikacja typu desktop pracująca w środowiskach Windows, Linux, MAC, służąca do trójwymiarowej wizualizacji powierzchni Ziemi. Można ją pobrać bez opłat ze strony earth.google.com.Google Earth 1
Rys. Google Earth

Jest to znakomite narzędzie do prowadzenia wirtualnych podróży po całym świecie, ponieważ użytkownik nie musi się martwić o dane do tego programu, jako że Google Earth posiada własną bazę danych zdjęć satelitarnych obejmujących prawie każdy zakątek kuli ziemskiej. Dostępne dane obejmują także model terenu oraz dane typowe dla map topograficznych. Ze względu na dużą objętość tych danych oraz ich dużą dynamikę zmian korzystanie z nich przebiega za pomocą Internetu – każde uruchomienie aplikacji powoduje automatyczne podłączenie się do serwera danych przestrzennych firmy Google.


Google Earth 2
Rys. Polska w Google Earth

O jakości dostępnych danych i łatwości w dostępie do nich niech świadczy fakt, że wkrótce po uruchomieniu serwisu rządy niektórych krajów zwróciły się do firmy Google o usunięcie widoku pewnych obszarów z dostępnej przez Google Earth mapy świata, ze względu na bezpieczeństwo, które mogłoby zostać naruszone z powodu łatwego dostępu do informacji o lokalizacji i dokładnym wyglądzie strategicznych elementów infrastruktury narodowej, takich jak np. obiekty wojskowe czy elektrownie atomowe. Zwykle takie obiekty chronione są przed ciekawskimi oczami za pomocą tabliczek „zakaz fotografowania” na ogrodzeniu, ale „oko” obiektywu kamery umieszczonej na satelicie, które fotografuje całe kilometry kwadratowe w czasie rzędu sekund, z rozdzielczością rzędu centymetrów, oczywiście nie zważa a takie zakazy.


Google Earth 3
Rys. Baza wojskowa w Chinach

Za pomocą Google Earth można niczym Superman wzbijać się w przestworza i przenosić się z miejsca na miejsce podziwiając po drodze piękne widoki z lotu ptaka. Zazwyczaj pierwsze z odwiedzanych przez internautów miejsc to bardzo znane lub wprost przeciwnie, owiane tajemnicą miejsca. W ciągu kilku sekund możemy się przenieść z Wielkiego Kanionu w stanie Arizona do fińskiej Laponii... I to wszystko za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszką.


Google Earth 4
Rys. Wodospad Niagara

Dane w Google Earth.

Cała potęga Google Earth tkwi w danych które można za jego pomocą oglądać. Mapy w Google Earth to nie są typowe mapy kartograficzne, lecz fotograficzne odzwierciedlenie terenu wykonane za pomocą satelity lub samolotu. Na zdjęcia można nakładać kolejne warstwy informacyjne, już w postaci wektorowej. Dane te pogrupowane są w kategorie, które można wyświetlać bądź ukrywać na mapie. Większość informacji na mapie to dane dostarczane przez firmę Google, ale możliwe jest również dodawanie do map własnych danych, i to między innymi w taki sposób, że możliwe jest ich oglądanie nie tylko przez nas samych, ale również przez innych użytkowników Internetu.

Podstawowe dane obsługiwane przez Google Earth to zdjęcia satelitarne lub lotnicze pochodzące od różnych dostawców tego rodzaju danych. Jednym z częściej zadawanych pytań jest czy to jest obraz na żywo? Oczywiście nie jest. Zdjęcia są na ogół nie starsze niż trzy lata. Firma Google co jakiś czas dokonuje ich aktualizacji. Zdjęcia te mają różną dokładność: od piętnastu metrów przypadających na jeden piksel ekranu do kilkunastu centymetrów na piksel. Oznacza to że jeden punkt na ekranie monitora reprezentuje w większości przypadków kilkanaście metrów terenu, ale najciekawsze miejsca, np. tereny silnie zurbanizowane dostępne są w wyższej rozdzielczości, zazwyczaj około 1 metra, choć są miejsca gdzie dokładność sięga 16 centymetrów, a na przykład siedziba firmy Google jest widoczna w rozdzielczości 2.5 cm. Tak wysoka rozdzielczość oznacza, że możemy nie tylko dostrzegać samochody na ulicy, ale nawet rozróżniać ich marki.


Google Earth 5
Rys. Fragment parkingu przed siedzibą firmy Google

Obszary wysokiej rozdzielczości w Polsce.

Na terenie Polski większa rozdzielczość (ok. 1 metra) istnieje dla większości dużych aglomeracji miejskich. Na pozostałych obszarach rozdzielczość spada do kilkunastu metrów na piksel.


Google Earth 6
Rys. Rynek w Krakowie

Dane "National Geographic"

Wśród danych dostępnych poprzez listę w panelu „Layers” czyli warstwy, po lewej stronie mapy, dostępna jest między innymi warstwa „National Geographic Magazine”. Zawiera ona listę polecanych przez magazyn miejsc na świecie. Na mapie są one zaznaczone za pomocą ikony w postaci żółtego prostokąta. Wiele z miejsc jest wyposażona w dodatkowe zdjęcia, dźwięki, i inne materiały multimedialne, a nawet przekaz na żywo z kamer internetowych zainstalowanych w afrykańskim buszu


Google Earth 7
Rys. Dane National Geographic Magazine w Google Earth

Miasta w 3D.

Większość dużych miast w USA posiada dodatkowe dane w postaci trójwymiarowych budynków naniesionych na mapę miasta. Ostatnio dane takie zostały również udostępnione dla fragmentu Londynu. Można się spodziewać że kolejne miasta na świecie będą wyposażane w takie dane.

Aby włączyć prezentowanie budynków 3D należy zaznaczyć „haczyk” zatytułowany „Buildings” znajdujący się w panelu sterowania pod mapą. Następnie jeśli w obszarze mapy będzie miasto wyposażone w odpowiednie dane zobaczymy trówymiarowe budynki. Niestety dla pozostałych miast włączenie tej opcji nie daje żadnych efektów.


Google Earth 8
Rys. Fragment Londynu z budynkami 3D

Podstawowe funkcje

Google Earth pozwala na bardzo intuicyjne nawigowanie po mapie. Bez konieczności klikania w klawisze funkcyjne możliwe jest wykonywanie wszystkich podstawowych operacji tylko za pomocą klawiszy myszki. Przesuwanie mapy to przeciąganie jej na ekranie za pomocą lewego klawisza myszki, natomiast powiększanie i pomniejszanie skali mapy może odbywać się za pomocą rolki lub przesuwania w górę lub w dół prawego klawisza myszki. Przyciśnięcie rolki i przesuwanie myszki powoduje zmianę kąta patrzenia. Kliknięcie w ikonę symbolizującą obiekt na mapie powoduje wyświetlenie informacji o tym obiekcie w specjalnym dymku. Podwójne kliknięcie w punkt na mapie powoduje zbliżenie do tego miejsca.

Po lewej stronie znajduje lista warstw które można wyświetlać na mapie. Po zainstalowaniu aplikacji dostępny jest domyślny zestaw warstw zawierający popularne dane. Zestaw ten można samodzielnie rozszerzać o dane udostępniane na dowolnej stronie w Internecie. W tym celu wystarczy kliknąć za pomocą przeglądarki internetowej w link do pliku o rozszerzeniu *.kml lub *kmz. Pliki o takich rozszerzeniach zawierają dodatkowe dane które można wczytać do Google Earth. Aby dane te przetrwały zamknięcie aplikacji do następnego jej uruchomienia należy je zapisać z poziomu listy po lewej stronie mapy zatytułowanej „My Places”.

Samo nawigowanie po mapie to nie wszystko. W Google Earth można wyszukiwać określone miejsca na mapie podając ich nazwy. Na przykład aby odnaleźć Zakopane należy w polu dialogowym zatytułowanym „Fly To” po lewej stronie mapy wpisać „Zakopane, Poland”. Kula ziemska zawiruje i mapa zostanie automatycznie wyśrodkowana nad znalezioną miejscowością.

Jak odnależć w Google Earth swoją okolicę?

To proste. Wystarczy kilka kroków:

o W polu „Fly to” należy wpisać nazwę miasta w naszej okolicy. Można używać polskich liter lub nie. Nie ma znaczenia czy napiszemy „Łódź” czy „Lodz”. Możemy używać polskich nazw lub angielskich, to także nie ma znaczenia. Możemy więc wpisać Kraków lub Cracow. Koniecznie trzeba podać nazwę kraju oddzielając ją przecinkiem od nazwy miejscowości. Nazwa kraju powinna być napisana po angielsku (czyli np. Poland). Przykładowy wpis może więc wyglądać tak: „Kraków, Poland” (oczywiście bez cudzysłowów).

o Czasami można podać zamiast nazwy miasta nazwę obiektu geograficznego. Na przykład „Tatry, Poland”. Jednak nie wszystkie obiekty są znajdowane przez Google Earth. Podobnie jest z miejscowościami. Jeśli są zbyt małe nie są znajdowane przez GE.

o Jeśli zostanie odnalezionych kilka obiektów o tej samej nazwie to ich lista pojawi się w ramce obok mapy. Po kliknięciu w jedną z nich mapa przesunie się do obiektu w który kliknęliśmy.

Funkcje zaawansowane.


Wyznaczanie trasy przejazdu

Możemy wyznaczyć trasę przejazdu, klikając w miejsce startu i wybierając w dymku opcję „początek trasy”, a następnie w miejscu zakończenia podróży i wybierając w dymku opcję „koniec trasy”. Aplikacja wyznaczy nam najbardziej optymalną drogę pomiędzy wyznaczonymi punktami. Niestety jak dotąd usługa ta nie jest dostępna na terenie Polski, choć można z niej korzystać na terenie Europy Zachodniej.Odczyt danych z GPS, na przykład przebytej trasy lub planowanej wycieczki:

Google Earth potrafi czytać pliki z danymi GPS w formacie GPX. Aby zwizualizować dane zapisane w tym formacie na mapie w Google Earth należy:

1. Zainstalować Google Earth

2. Zapisać gdzieś na dysku dane w formacie GPX

3. Uruchomić Google Earth, i wybrać z menu File->Open

4. W rozwijanym polu typu w dolnej części dialogu ustawić typ pliku na *.gpx

5. Odszukać zapisany na dysku plik z rozszerzeniem *.gpx. Kliknąć i zatwierdzić dialog.

W wyniku wykonania tych kroków nastąpi otwarcie zbioru współrzędnych i zaprezentowanie trasy na mapie.

Oprócz tego na liście w oknie po lewej stronie mapy w części zatytułowanej „Places” pojawią się dane dotyczące wycieczki takie jak nazwy charakterystycznych punktów (są to tzw. Waypointy w terminologii GPS) oraz poszczególne trasy (tzw. Tracks i Routes). Podwójne kliknięcie w taką nazwę na liście spowoduje zaprezentowanie tego obiektu na mapie.

Pomiar odległości

Po wciśnięciu klawiszy Ctrl-6 lub wybraniu odpowiedniej pozycji z menu można dokonywać pomiarów odległości na mapie. Pomiar może się odbywać za pomocą odcinka ...


Google Earth 9
Rys. Pomiar za pomocą odcinka

... lub za pomocą linii łamanej


Google Earth 10
Rys. Pomiar za pomocą krzywej


Google Earth 11
Rys. Pomiar odległości na mapie

Dodawanie własnych danych.

Placemarks

Aby dodać do Google Earth swoją lokalizację należy:

1. Wcisnąć Ctrl-N lub wybrać z menu Add->Placemark

2. Wpisać w polu dialogowym które się pojawi nazwę obiektu który wstawiamy na mapę – np. „Mój dom”

o Wybrać ikonę ze zbioru dostępnych ikon przez kliknięcie ikony z pinezką. jeśli tego kroku nie zrobimy nasz obiekt będzie symbolizowany właśnie taką pinezką.

o Przesuwamy mrugający znacznik na mapie do miejsca w którym chcemy umieścić nasz obiekt

o Zatwierdzamy klawiszem OK

Nasz obiekt został umieszczony na mapie. Na razie widzimy go tylko my.

Jeśli chcemy aby nasz obiekt był widoczny również dla innych, musimy wykonać dalsze kroki:

1. Znajdujemy obiekt który właśnie dodaliśmy na liście zatytułowanej „Places” po lewej stronie mapy

2. Klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy „Save As”

3. Zapisujemy obiekt w pliku KMZ gdzieś na naszym dysku twardym

4. Kopiujemy plik *.kmz na swoją stronę internetową

Od tej chwili każdy gość odwiedzający naszą stronę internetową będzie sobie mógł ściągnąć nasz plik *.kmz i jeśłi będzie miał zainstalowane Google Earth, plik ten automatycznie otworzy mu się pokazując naszą lokalizację na mapie w GE. Możemy też wysłać komuś plik *.kmz pocztą elektroniczną.

Należy jedynie pamiętać, że aby odbiorca mógł zawartość takiego pliku zobaczyć na mapie musi mieć zainstalowaną aplikację Google Earth.

Modele 3D

Firma Google udostępniła bez opłat dodatkowe narzędzie do Google Earth - Google SketchUp. Służy ono do tworzenia trójwymiarowych modeli obiektów, które można następnie umieszczać na mapie w Google Earth. Obsługa Google SketchUp to całkiem inna historia, ale warto wspomnieć o tej możliwości ponieważ pozwala ona na budowanie wirtualnego trójwymiarowego świata nie tylko przez firmę Google, ale przez samych internautów.


Google Earth 12
Rys. Projekt kompleksu Luxor Hotel w Las Vegas

Wersje Google Earth

Podstawowa, bezpłatna wersja GE oferuje wystarczającą funkcjonalność dla większości użytkowników. Dla bardziej wymagających istnieją wersje wyposażone w dodatkowe funkcje.
Google Earth Plus pozwala między innymi na wykonywanie wydruków z podwyższoną rozdzielczością – 1400 DPI w porównaniu z 1000 DPI podstawowej wersji GE oraz na import danych z urządzeń GPS. Korzystanie z Google Earth Plus to wydatek 20$ rocznie.
Natomiat Google Earth Professional to wersja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników pozwalająca między innymi na wydruki w rozdzielczości 2400 DPI, współpracę z GPS, pomiary pola powierzchni, nagrywanie filmów video z tras przelotów oraz inne udogodnienia za które należy zapłacić 400$ rocznie.

Wymagania sprzętowo-programowe


Google Earth działa efektywnie na większości nie starszych niż kilka lat komputerów. W celu optymalizacji prezentacji w trybie 3D ogromnych ilości danych przesyłanych przez Internet, wykorzystywane są zaawansowane właściwości kart graficznych dostępne poprzez pracę w trybie DirectX lub OpenGL.


Strony poświęcone GoogleEarth:


http://www.gearthblog.comhttp://www.gearthblog.com/blog/archives/sightseeing/