Zapraszamy do korzystania z 7m anteny radioteleskopu w Jodrell Bank !!!

Radioteleskop Jodrell Bank jest już  dostępny dla szkół w Polsce !!!