Khan Academy - po polsku!

Akademia Khana - jest polska wersja!

Akademia Khana, www.khanacademy.org, to marzenie każdego ucznia. Kilka tysięcy krótkich filmów wideo, takich jak ten o trygonometrii:Wstęp do trygonormetrii: sinus, cosinus i tangens

które można oglądać, przewijać do woli, w swoim tempie i w zgodzie ze swoimi myślami. Także rodzice mogą przypomnieć sobie, o co w tym wszystkim chodziło, by tym skuteczniej pomagać w nauce swoim dzieciom. A nauczyciele i korepetytorzy (!) mogą zadawać obejrzenie wybranych filmów jako powtórzenie materiału. Oprócz tego, do wielu tych wideoobjaśnień przypisane są ćwiczenia, z których można korzystać w celu ugruntowania wiedzy.

Jedyny problem polega na tym, że Saul Khan opowiada po angielsku. Z myślą o tych, którzy nie władają jeszcze angielskim w dostatecznym stopniu by korzystać z wersji oryginalnej, przygotowujemy tłumaczenia, na razie w formie podpisów. Aby włączyć polskie napisy, trzeba kliknąć na "Options" i zaznaczyć "Translated subtitles". System powinien rozpoznać, że jesteśmy z Polski i podłączyć polskie napisy, oczywiście jeśli zostały przetłumaczone. Mamy już też, choć na razie raczkujący, kanał KhanAcademyPolski na YouTube. W pierwszej kolejności będziemy dodawać polską ścieżkę dźwiękową do filmów przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej.

Każdy może przyłączyć się do tej akcji, bo podpisy tłumaczy się naprawdę bardzo prosto. Aby włączyć napisy, trzeba kliknąć na "Options" po prawej stronie pod filmem i zaznaczyć pole "Translated subtitles". Z powodu konfliktu certyfikatów bezpieczeństwa przeglądarka (np. Chrome) może domagać się potwierdzenia, w Chrome trzeba kliknąć na tarczkę na pasku adresowym strony. Po załadowaniu filmu z napisami pojawi się menu językowe. Jeśli napisy po polsku są, system powinien to rozpoznać i ustawić je automatycznie, jeśli nie ma, menu językowe zawiera m.in. opcję "Add new translation", która prowadzi do bardzo prostego interfejsu.

Poniżej znajdziecie listę filmów z polskimi napisami, przetłumaczonymi przez entuzjastów niestandardowych metod nauczania. Do niektórych filmów przypisaliśmy ćwiczenia po polsku, znalezione w sieci na stronie pracadomowa24.pl! Oczywiście, jeśli tylko znajomość angielskiego jest wystarczająca, zachęcamy do korzystania z wersji oryginalnej.

Jeśli macie uwagi i komentarze, piszcie do nas, euhoupl at euhou.net .

I koniecznie odwiedźcie nas na Facebooku, "KhanAcademy po polsku".

Materialy dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Jak samemu nakręcić film video a'la Khan Academy?

 1. Jak samemu nakręcić film a'la KhanAcademy

Wizja

 1. co to jest KhanAcademy i jakie zmiany chce katalizować
 2. Salman Khan opisuje edukację przyszłości opartą na zintegrowanej metodzie kształcenia (Blended Learning)
 3. nauczanie cyfrowe
 4. Sal o początkach KhanAcademy
 5. jak będzie wyglądać szkoła w roku 2060?

Korzystanie z KhanAcademy

 1. krótka wycieczka po portalu KhanAcademy
 2. rozwiązywanie zadań na portalu Khan Academy
 3. interaktywna szkoła programowania na portalu Khan Academy
 4. jak założyć konto na na portalu KhanAcademy
 5. jak zapisac klasę, w której uczysz do KhanAcademy
 6. jak dodać nauczyciela lub mentora do konta ucznia
 7. jak usunąć osobę (lub całą klasę) z listy swoich uczniów
 8. dlaczego warto organizować wzajemną pomoc w nauce

Projekty

Robot Żuczek - wersja z lutowaniem

 1. Żuczek z wizytą w 3 klasie
 2. wstęp do budowy robota Żuczka
 3. montaż przełączników dźwigienkowych i silniczków Żuczka
 4. montaż kabli
 5. przełączniki suwakowe i oporniki
 6. czułki...
 7. i oczy...
 8. przegląd wszystkich elementów Żuczka

Robot Pajączek/Arduino

 1. Pajączek - części i narzędzia
 2. wykorzystamy wyłącznik do lampki...
 3. mocowanie silników i baterii, czyli do czego przydają się patyczki po lodach
 4. mocowanie silników i baterii do podstawy (też z lampki...)
 5. podłączenie sterownika oraz poprowadzenie przewodów do silników
 6. podłączenie wyłącznika zasilania i poprowadzenie przewodów zasilających do sterownika
 7. wpasowanie ramki (od lampki...)
 8. nasz Pajączek ma koła...z nakrętek od butelek
 9. przygotowanie połączenia ze sterownikiem Arduino Nano
 10. podłączenie przewodów zasilania i sterowania między sterownikiem silniczków a Arduino

Astronomia i kosmologia

 1. skale: Ziemia i Słońce
 2. skale: Układ Słoneczny
 3. skale: odległość do najbliższych gwiazd
 4. skale: nasza Galaktyka
 5. skale: odległości międzygalaktyczne
 6. Wielki Wybuch - wstęp
 7. promień obserwowalnego Wszechświata
 8. promień obserwowalnego Wszechświata - poprawka
 9. przesunięcie ku czerwieni
 10. mikrofalowe promieniowanie tła
 11. mikrofalowe promieniowanie tła i przesunięcie ku czerwieni
 12. kosmologiczna skala czasu część I
 13. kosmologiczna skala czasu część II
 14. jak się rodzą gwiazdy
 15. jak powstają czerwone olbrzymy
 16. obrazy gwiazd i mgławic
 17. zjawisko paralaksy
 18. wyjaśnienie do filmu o zjawisku paralaksy
 19. definicja parseka
 20. cykl ewolucyjny masywnych gwiazd
 21. supernowa
 22. supernowe - wyjaśnienie
 23. czarne dziury
 24. Cefeidy
 25. dlaczego Cefeidy pulsują
 26. supermasywne czarne dziury
 27. kwazary
 28. kwazary - poprawka
 29. zderzenia galaktyk
 30. o świetle...
 31. datowanie węglem C14 - część I
 32. datowanie węglem C14 - część II

Geologiczna i klimatyczna historia Ziemi

 1. jak powstały Wyspy Hawajskie?
 2. fakty, uzasadniające hipotezę Pangaei
 3. budowa i własności wnętrza Ziemi
 4. fale sejsmiczne
 5. dlaczego fale poprzeczne rozchodzą się tylko w ciałach stałych

Pory roku

 1. pory roku nie mają nic wspólnego z odległością Ziemi of Słońca!
 2. czy klimat na pókuli południowej jest surowszy?

Historia życia na Ziemi

 1. powstanie Ziemi
 2. eksplozja kambryjska i bioróżnorodność w Fanerozoiku
 3. początki życia na Ziemi
 4. życie wychodzi na ląd - wyjaśnienie

Ludzkość

 1. ewolucja człowieka - od końca epoki dinozaurów do Homo Sapiens
 2. wspólne uczenie się
 3. Thomas Malthus i wzrost populacji

Życie w Kosmosie

 1. wykrywalne cywilizacje w naszej Galaktyce - część I
 2. wykrywalne cywilizacje w naszej Galaktyce - część II
 3. wykrywalne cywilizacje w naszej Galaktyce - część III
 4. ile jest wykrywalnych cywilizacji w naszej Galaktyce
 5. ... w takim razie, dlaczego jeszcze żadnej nie wykryliśmy?

Prehistoria człowieka 101

 1. prolog: kim byli nasi pierwsi przodkowie?
 2. ze wschodniej Afryki...
 3. walka o przetrwanie
 4. rolnictwo rządzi!
 5. epilog!

Genetyka 101

 1. co to są geny?
 2. pomyłki w genomie, czyli polimorfizmy pojedynczego nukleotydu
 3. skąd pochodzą Twoje geny?
 4. co to jest fenotyp

MIT+K12

 1. Volta i Galvani, czyli jak działa bateria
 2. dlaczego samolot lata?

Biologia

 1. wprowadzenie do ewolucji i doboru naturalnego
 2. małpy człekokształtne nie mają ogonów
 3. teoria inteligentnego projektu a teoria ewolucji
 4. uwagi na temat ewolucji
 5. dobór naturalny i wzór na skrzydłach "motyla sowy" (Caligo sp.)
 6. wstęp do DNA
 7. skąd się bierze zmienność genetyczna w obrębie danego gatunku
 8. chromosomy, chromatydy, chromatyna itd.
 9. mitoza, mejoza i rozmnażanie płciowe
 10. fazy mitozy
 11. fazy mejozy
 12. zarodkowe komórki macierzyste
 13. nowotwory łagodne i złośliwe jako skutek nieprawidłowej replikacji DNA
 14. wprowadzenie do dziedziczenia. Cechy recesywne i dominujące
 15. rozwiązywanie krzyżówek...genetycznych
 16. częstość występowania alleli i genotypów w populacji na podstawie prawa Hardy'ego-Weinberga.
 17. determinacja płci przez chromosomy, Cechy sprzężone z płcią
 18. wprowadzenie do bakterii
 19. podstawowe wiadomości o działaniu wirusów
 20. ATP - Adenozynotrifosforan
 21. wprowadzenie do oddychania komórkowego
 22. reakcje utleniania i redukcji widziane oczami biologa
 23. reakcje utleniania i redukcji w procesie oddychania komórkowego
 24. fosforylacja oksydacyjna i chemioosmoza (plus poprawka do poprzedniego filmu)
 25. glikoliza
 26. wstęp do fotosyntezy
 27. reakcje fotosyntezy zależne od światła
 28. fotosynteza: reakcje zależne od światla i fosforylacja
 29. cykl Calvina, czyli reakcje niezależne od światła (faza ciemna fotosyntezy)
 30. garść szczegółów o cyklu Calvina i fotooddychaniu
 31. fotosynteza C-4: W jaki sposób rośliny radzą sobie z negatywnymi skutkami fotooddychania?
 32. w jaki sposób rośliny C4 wiążą dwutlenek węgla w nocy, tak, że w ciągu dnia ich aparaty szparkowe mogą być zamknięte.
 33. organelle komórkowe
 34. dyfuzja i osmoza
 35. płuca i układ oddechowy
 36. pobieranie tlenu przez hemoglobinę w erytrocytach
 37. serce i układ krążenia
 38. hemoglobina
 39. budowa neuronu
 40. pompa sodowo-potasowa
 41. poprawki do filmu o pompie sodowo-potasowej
 42. potencjał elektrotoniczny i czynnościowy
 43. przewodnictwo skokowe
 44. synapsy - jak neuron może zostać chemicznie pobudzony lub uśpiony
 45. w jaki sposób miozyna i aktyna umożliwiają przekształcenie energii wiązań chemicznych w energię mechaniczną
 46. udział tropomiozyny i troponiny w regulacji skurczu mięśni
 47. rola retikulum sarkoplazmatycznego w regulowaniu stężenia jonów wapniowych w komórce mięśniowej
 48. budowa komórki mięśniowej
 49. rola fagocytów w nieswoistej reakcji immunologicznej
 50. nerka i nefron
 51. wtórny transport aktywny w nefronie
 52. miejsce człowieka na drzewie życia
 53. gatunki. Co jest, a co nie jest gatunkiem?

Chemia nieorganiczna

 1. pierwiastki i atomy
 2. atom - wstęp
 3. atom - orbitale
 4. więcej o orbitalach
 5. konfiguracja elektronowa na podstawie położenia w układzie okresowym
 6. Zapisywanie konfiguracji elektronowych pierwiastków bloku d
 7. elektrony walencyjne
 8. grupy w układzie okresowym
 9. trendy w układzie okresowym - energia jonizacji
 10. inne trendy w układzie okresowym - elektroujemność, charakter metaliczny i promień atomowy
 11. wzory sumaryczne i strukturalne, obliczanie masy cząsteczkowej związku
 12. mol (nie mylić z owadem) i liczba Avogadro
 13. wyznaczanie wzoru chemicznego związku na podstawie składu procentowego pierwiastków
 14. przykład wyznaczania wzoru chemicznego związku na podstawie składu procentowego próbki
 15. sztuka uzgadniania (bilansowania) równań chemicznych
 16. stechiometria
 17. problem z stechiometrii, w którym jeden z substratów jest czynnikiem limitującym
 18. przykład obliczeń stechiometrycznych
 19. wprowadzenie do spektrofotometrii
 20. spektrofotometria przykład - ustalanie stężenia na podstawie absorbcji
 21. wyznaczanie ciśnienia pary nasyconej z równania Clapeyrona
 22. rozpuszczalność soli i gazów w rozpuszczalniku ciekłym
 23. poprawa błędu z filmu o rozpuszczalności - kilka słów o rozmiarach jonów
 24. reguła Le Chateliera
 25. autojonizacja wody i wprowadzenie do pH, pOH i pKw
 26. wprowadzenie do kwasów i zasad
 27. Obliczanie pH i pOH mocnych kwasów i zasad
 28. obliczanie pH słabych kwasow
 29. pH słabych zasad
 30. wprowadzenie do sprzężonych kwasów i zasad
 31. zależność między pKa i pKb sprzężonych słabych kwasów i słabych zasad
 32. miareczkowanie kwasowo-zasadowe
 33. kinetyka, energia aktywacji, kompleks aktywny i katalizator
 34. utlenianie i redukcja. Stopień utlenienia
 35. przykłady obliczania stopnia utlenienia
 36. cząsteczka nadtlenku wodoru - korekta
 37. reakcje redox

Chemia organiczna

 1. orbitale zhyrbydyzowane sp3 i wiązania sigma
 2. związki aromatyczne i reguła Hückla
 3. wprowadzenie do aldehydów
 4. nazwy ketonów
 5. wprowadzenie do nazewnictwa amin
 6. nazwy amin część 2

Mikroekonomia

Podaż, popyt i równowaga rynkowa

Wprowadzenie do ekonomii

 1. Wprowadzenie do ekonomii | Wersja z dubbing'iem

Krzywa popytu

 1. Prawo popytu | Wersja z dubbing'iem
 2. Zmiana w oczekiwanych przyszłych cenach a popyt | Wersja z dubbing'iem
 3. Ceny produktów powiązanych a popyt | Wersja z dubbing'iem
 4. Zmiany w dochodzie, liczbie ludności i preferencjach | Wersja z dubbing'iem
 5. Dobra normalne i podrzędne | Wersja z dubbing'iem
 6. Doprecyzowanie dóbr podrzędnych | Wersja z dubbing'iem

Krzywa podaży

 1. Prawo podaży | Wersja z dubbing'iem
 2. Czynniki kształtujące podaż | Wersja z dubbing'iem
 3. Długookresowa krzywa podaży | Wersja z dubbing'iem

Równowaga rynkowa

 1. Równowaga rynkowa | Wersja z dubbing'iem
 2. Zmiany równowagi rynkowej | Wersja z dubbing'iem

Co kieruje cenami paliw

 1. Załamanie się cen gazu
 2. Krótkoterminowe ceny ropy naftowej

Elastyczność

 1. Cenowa elastyczność popytu | Wersja z dubbing'iem
 2. Więcej o cenowej elastyczności popytu | Wersja z dubbing'iem
 3. Doskonała sztywność i doskonała elastycznośc popytu | Wersja z dubbing'iem
 4. Stała elastyczność jednostkowa | Wersja z dubbing'iem
 5. Przychód całkowity a elastyczność | Wersja z dubbing'iem
 6. Więcej o wpływie elastyczności na przychód całkowity | Wersja z dubbing'iem
 7. Mieszana elastyczność popytu | Wersja z dubbing'iem
 8. Elastyczność podaży | Wersja z dubbing'iem
 9. Jak obliczać procenty przy obliczaniu elastyczności | Wersja z dubbing'iem

Nadwyżka konsumenta i producenta

Nadwyżka konsumenta i producenta

 1. Krzywa popytu jako krzywa krańcowej korzyści | Wersja z dubbing'iem
 2. Wprowadzenie do nadwyżki konsumenta | Wersja z dubbing'iem
 3. Całkowita nadwyżka konsumenta jako pole pod krzywą | Wersja z dubbing'iem
 4. Nadwyżka producenta | Wersja z dubbing'iem

Bezpowrotna strata społeczna

 1. Regulacja czynszu a bezpowrotna strata społeczna | Wersja z dubbing'iem
 2. Cena minimalna na przykładzie płacy minimalnej | Wersja z dubbing'iem
 3. Podatki a bezpowrotna strata społeczna | Wersja z dubbing'iem
 4. Podatek procentowy na hamburgery | Wersja z dubbing'iem
 5. Podatki a doskonale sztywny popyt | Wersja z dubbing'iem
 6. Podatki a doskonale elastyczny popyt | Wersja z dubbing'iem

Dobra wspólne i efekty zewnętrzne

 1. Negatywne efekty zewnętrzne | Wersja z dubbing'iem
 2. Opodatkowanie producenta jako sposób na negatywne efekty zewnętrzne | Wersja z dubbing'iem
 3. Pozytywne efekty zewnętrzne | Wersja z dubbing'iem
 4. Tragedia wspólnego pastwiska | Wersja z dubbing'iem

Rzadkośc dóbr, możliwości produkcyjne, preferencje i koszt alternatywny

Granica możliwości produkcyjnych

 1. Granica możliwości produkcyjnych | Wersja z dubbing'iem
 2. Koszt alternatywny | Wersja z dubbing'iem
 3. Rosnący koszt alternatywny | Wersja z dubbing'iem
 4. Efektywność w sensie Pareto i utarg krańcowy | Wersja z dubbing'iem
 5. Wzrost gospodarczy dzięki inwestycjom | Wersja z dubbing'iem

Przewaga komparatywna i korzyści z handlu

 1. Przewaga komparatywna, specjalizacja i korzyści z handlu | Wersja z dubbing'iem
 2. Przewaga komparatywna a przewaga absolutna | Wersja z dubbing'iem

Użyteczność krańcowa i ograniczenie budżetowe

 1. Użyteczność krańcowa | Wersja z dubbing'iem
 2. Zrównywanie użyteczności krańcowej w stosunku do ceny | Wersja z dubbing'iem
 3. Wyznaczenie krzywej popytu z maksymalizacji użyteczności krańcowej na wydanego dolara | Wersja z dubbing'iem
 4. Ograniczenie budżetowe | Wersja z dubbing'iem
 5. Krzywe obojętności i krańcowa stopa substytucji | Wersja z dubbing'iem
 6. Optymalna alokacja na ograniczeniu budżetowym | Wersja z dubbing'iem
 7. Rodzaj krzywych obojętności | Wersja z dubbing'iem

Decyzje dot. produkcji i zysk ekonomiczny

Zysk ekonomiczny a koszt alternatywny

 1. Zysk ekonomiczny a zysk księgowy | Wersja z dubbing'iem
 2. Amortyzacja i koszt alternatywny kapitału | Wersja z dubbing'iem

Koszt przeciętny, koszt krańcowy i utarg krańcowy

 1. Koszt krańcowy i przeciętny koszt całkowity | Wersja z dubbing'iem
 2. Utarg krańcowy a koszt krańcowy | Wersja z dubbing'iem
 3. Utarg krańcowy poniżej kosztu przeciętnego | Wersja z dubbing'iem
 4. Długookresowa krzywa podaży a zysk ekonomiczny | Wersja z dubbing'iem

Przeciętny koszt stały, zmienny i krańcowy

 1. Koszt stały, zmienny i krańcowy | Wersja z dubbing'iem
 2. Koszty przeciętne i krańcowe jako nachylenie krzywej | Wersja z dubbing'iem

Przychód z produktu krańcowego na rynku pracy

 1. Krzywa przychodów z produktu krańcowego dla firmy | Wersja z dubbing'iem
 2. Ile osób zatrudnić przy danej krzywej przychodu z produktu krańcowego (MPR)? | Wersja z dubbing'iem
 3. Dodawanie krzywych popytu | Wersja z dubbing'iem

Dyskryminacja cenowa

 1. Dyskryminacja cenowa pierwszego stopnia | Wersja z dubbing'iem

Formy konkurencji

Konkurencja doskonała

 1. Konkurencja doskonała | Wersja z dubbing'iem

Monopol

 1. Monopol, czyli przeciwieństwo konkurencji doskonałej | Wersja z dubbing'iem
 2. Optymalizacja ceny przez monopolistę. Część 1. Przychód całkowity | Wersja z dubbing'iem
 3. Optymalizacja ceny przez monopolistę. Część 2. Przychód krańcowy | Wersja z dubbing'iem
 4. Optymalizacja ceny przez monopolistę. Część 3. Bezpowrotna strata społeczna | Wersja z dubbing'iem
 5. Dowód, że krzywa przychodów krańcowych ma nachylenie dwukrotnie większe (co do wartości bezwzględnej) niż krzywa popytu | Wersja z dubbing'iem
 6. Wykresy przychodów i kosztów w sytuacji monopolu | Wersja z dubbing'iem

Pomiędzy konkurencją doskonałą a monopolem

 1. Oligopole i konkurencja monopolistyczna | Wersja z dubbing'iem
 2. Konkurencja monopolistyczna a zysk ekonomiczny | Wersja z dubbing'iem
 3. Oligopole, duopole, zmowy i kartele | Wersja z dubbing'iem

Teoria gier i równowaga Nash'a

Równowaga Nash'a

 1. Dylemat więźnia i równowaga Nash'a | Wersja z dubbing'iem
 2. Więcej o równowadze Nash'a | Wersja z dubbing'iem

Czemu uczestnicy kartelu będą siebie oszukiwali

 1. Dlaczego partnerzy w kartelu oszukują się nawzajem? | Wersja z dubbing'iem
 2. Łamanie zmowy w kontekście teorii gier | Wersja z dubbing'iem

Makroekonomia

PKB - pomiar dochodu narodowego

Wprowadzenie do ekonomii

 1. Wprowadzenie do ekonomii

PKB a obieg okrężny dochodów i wydatków

 1. Obieg okrężny dochodów i wydatków
 2. Składniki PKB
 3. Więcej o końcowych i pośrednich składnikach PKB

Składniki PKB

 1. Inwestycje i konsumpcja
 2. PKB od strony dochodowej i wydatkowej
 3. Składniki PKB
 4. Przykład obliczenia PKB

Realny i nominalny PKB

 1. Realny i nominalny PKB
 2. Deflator PKB
 3. Przykład obliczenia realnego PKB z użyciem deflatora

Inflacja - pomiar kosztu życia

Inflacja i indeks cen konsumpcyjnych (CPI)

 1. Wprowadzenie do inflacji
 2. Koszyk konsumpcji
 3. Dane o inflacji

Realna a nominalna stopa zwrotu

 1. Realna a nominalna stopa zwrotu
 2. Obliczanie realnej stopy zwrotu
 3. Związek między realną i nominalną stopą zwrotu a inflacją

Deflacja

 1. Deflacja
 2. Co powoduje zmiany cen? Szybkość obiegu pieniądza, a nie ilość pieniądza
 3. Deflacja mimo wzrostu podaży pieniądza

Scenariusze inflacyjne i deflacyjne

 1. Umiarkowana inflacja w zdrowej gospodarce
 2. Stagflacja
 3. Spiralna deflacyjna
 4. Hiperinflacja

Krzywa Philips'a - inflacja a bezrobocie

 1. Przyczyny bezrobocia
 2. Krzywa Philips'a

Zagregowany popyt i zagregowana podaż - model AD/AS

Zagregowany popyt i zagregowana podaż

 1. Zagregowany popyt
 2. Przesunięcia zagregowanego popytu
 3. Długookresowa zagregowana podaż
 4. Krótkookresowa zagregowana podaż

Historyczne sytuacje wyjaśnione przez model AD/AS

 1. Inflacja popytowa za prezydentury Johnson'a
 2. Realny PKB napędzający wzrost cen
 3. Inflacja kosztowa

Cykl koniunktury

 1. Cykl koniunktury

Polityka pieniężna i polityka fiskalna

 1. Polityka pieniężna i polityka fiskalna
 2. Dźwignia podatkowa w polityce fiskalnej

Myśleć jak Keynes

 1. Ekonomia wg Keynes'a
 2. Zagrożenia w myśleniu po Keynes'owsku

System pieniężny

System rezerw częściowych

 1. Omówienie systemu rezerw częściowych
 2. Słabości systemu rezerw częściowych
 3. System rezerw pełnych

Podaż pieniądza

 1. Agregaty pieniężne: M0, M1, M2

Rachunkowość w systemie rezerw częściowych

 1. Prosta rachunkowość w systemie rezerw częściowych. Część 1.
 2. Prosta rachunkowość w systemie rezerw częściowych. Część 2.

Stopa procentowa jako cena pieniądza

 1. Stopa procentowa jako cena pieniądza
 2. Podaż pieniądza i popyt na pieniądz wpływają na stopę procentową

Dochód i wydatki - krzyż keynesowski i model IS-LM

Krańcowa skłonność do konsumpcji

 1. Krańcowa skłonność do konsumpcji i mnożnik
 2. Krańcowa skłonność do konsumpcji i mnożnik - wersja matematyczna

Funkcja konsumpcji

 1. Wprowadzenie do funkcji konsumpcji
 2. Uogólniona liniowa funkcja konsumpcji
 3. Funkcja konsumpcji a podatek dochodowy

Krzyż Keynes'owski

 1. Krzyż Keynes'owski
 2. Przesuwanie zagregowanych planowanych wydatków
 3. Krzyż Keynes'owski i mnożnik

Model IS-LM

 1. Inwestycje a realne stopy procentowe
 2. Połączenie krzyża Keynes'owskiego z krzywą IS
 3. Krzywa IS jako ilość oszczędności
 4. Część LM modelu IS-LM
 5. Wydatki rządowe w modelu IS-LM

Rynek walutowy i handel zagraniczny

Rachunki narodowe - rachunek bieżący i rachunek kapitałowy

 1. Bilans płatniczy - rachunek bieżący
 2. Bilans platniczy - rachunek kapitałowy
 3. Czemu rachunek bieżący bilansuje rachunek kapitałowy

Rezerwy walutowe

 1. Gromadzenie rezerw w walutach zagranicznych
 2. Używanie rezerw do stabilizowania kursu walutowego
 3. Atak spekulacyjny na kurs walutowy
 4. Kryzys finansowy w Tajlandii spodowany atakiem spekulacyjnym
 5. Mechanika kryzysu bankowego w Tajlandii

Finanse i rynki kapitałowe

Stopa procentowa i zadłużenie

Wprowadzenie do procentu składanego

 1. Wprowadzenie do procentu składanego
 2. Reguła "72" procentu składanego

Wprowadzenie do stopy procentowej

 1. Wprowadzenie do stopy procentowej
 2. Wprowadzenie do stopy procentowej (część 2.)

Karty kredytowe i pożyczki

 1. Roczna stopa procentowa i efektywna stopa procentowa
 2. Instytucje odpowiadające za wydawanie i obsługę kart kredytowych
 3. Pożyczki-chwilówki

Ciągła stopa procentowa i liczba e

 1. Część 1.
 2. Część 2.
 3. Część 3.
 4. Część 4.

Wartość obecna

 1. Watość pieniądza w czasie
 2. Wprowadzenie do wartości obecnej (część 1.)
 3. Wprowadzenie do wartości obecnej (część 2.)
 4. Wprowadzenie do wartości obecnej (część 3.)
 5. Wprowadzenie do wartości obecnej (część 4.) i zdyskontowane przepływy pieniężne

Upadłość konsumencka

 1. Upadłość konsumencka

Nieruchomości

Inflacja

Wprowadzenie do inflacji

 1. Omówienie inflacji
 2. Czym jest inflacja?
 3. Dane o inflacji
 4. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI)

Scenariusze inflacyjne

 1. Umiarkowana inflacja w zdrowej gospodarce
 2. Stagflacja
 3. Hiperinflacja

Realna a nominalna stopa zwrotu

 1. Realna a nominalna stopa zwrotu
 2. Obliczanie realnej stopy zwrotu
 3. Związek między realną i nominalną stopą zwrotu a inflacją

Wykorzystanie możliwości produkcyjnych a inflacja

 1. Ekonomia fabryki babeczek (część 1.)
 2. Ekonomia fabryki babeczek (część 2.)
 3. Ekonomia fabryki babeczek (część 3.)
 4. Inflacja, deflacja i wykorzystanie mocy produkcyjnych (część 1.)
 5. Inflacja, deflacja i wykorzystanie mocy produkcyjnych (część 2.)
 6. Inflacja, deflacja (część 3.): plan stymulacyjny Obamy

Deflacja

 1. Deflacja
 2. Co powoduje zmiany cen? Szybkość obiegu pieniądza, a nie ilość pieniądza
 3. Deflacja mimo zwiększania podaży pieniądza
 4. Spirala deflacyjna

Podatki

Opodatkowanie firm

 1. Korporacje i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Czy podwójne opodatkowanie jest sprawiedliwe?
 3. Ceny transferowe i raje podatkowe

Rachunkowość i sprawozdania finansowe

Zasada kasowa a zasada memoriałowa

 1. Zasada kasowa
 2. Memoriałowe podstawy rachunkowości
 3. Porównanie zasady kasowej i memoriałowej

Trzy podstawowe sprawozdania finansowe

 1. Związek bilansu z rachunkiem zysków i strat
 2. Rachunek przepływów pieniężnych
 3. Przykład z rosnącymi zobowiązaniami firmy wobec innych podmiotów
 4. Wartość godziwa

Amortyzacja

 1. Amortyzowanie ciężarówki prowadzi do dziwnych zjawisk
 2. Amortyzowanie ciężarówki
 3. Amortyzacja w przepływach pieniężnych
 4. Amortyzacja i deprecjacja

Akcje i obligacje

Wprowadzenie do akcji

 1. Co to znaczy posiadać akcję firmy?
 2. Różnica pomiędzy obligacjami i akcjami

Krótka sprzedaż

 1. Wprowadzenie do krótkiej sprzedaży
 2. Krótka sprzedaż (część 1.)
 3. Krótka sprzedaż (część 2.)
 4. Czy krótka sprzedaż jest zła?

Próbując zrozumieć sprawozdania finansowe i strukturę firmy

 1. Różnice pomiędzy zyskiem brutto ze sprzedaży, zyskiem operacyjnym i zyskiem netto
 2. Podstawowe struktury powiązań kapitałowych
 3. Rynkowa wartość przedsiębiorstwa
 4. Wartość rynkowa aktywów

Wycena przedsiębiorstwa

 1. ...
 2. Amortyzacja
 3. ...

Życie przedsiębiorstwa - od narodzin do śmierci

 1. Pozyskiwanie finansowania przez startup
 2. Sprzedaż części firmy funduszowi Venture Capital
 3. Druga seria sprzedaży udziałów
 4. Oferta publiczna
 5. Więcej o ofercie publicznej
 6. Kapitał kontra zadłużenie
 7. Obligacje kontra akcje
 8. Upadłość likwidacyjna
 9. Upadłość układowa

Obligacje

 1. ...
 2. Cena i rentowność obligacji skarbowych
 3. ...

Bankructwo firmy

 1. Upadłość likwidacyjna
 2. Upadłość układowa

Inwestycje, ubezpieczenia i emerytura

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i ETFy

 1. ...
 2. Schemat Ponzi'ego

Ubezpieczenie na życie

 1. Ubezpieczenie czasowe i dożywotnie
 2. Polityka firm w zakresie ubezpieczeń na życie (część 1.)
 3. Polityka firm w zakresie ubezpieczeń na życie (część 2.)
 4. Ubezpieczenie czasowe a prawdopodobieństwo śmierci

Pieniądze, bankowość i banki centralne

Bankowość i pieniądze

 1. Bankowość
 2. Dochody banku
 3. System rezerw częściowych
 4. Efekt mnożnikowy i podaż pieniądza
 5. Wprowadzenie do emisji pieniądza
 6. Emisja pieniądza i czeki
 7. Pożyczanie pieniędzy bez pozbywania się złota
 8. Stopy rezerw
 9. Więcej o stopach rezerw
 10. Wprowadzenie do lewarowania
 11. Bank rezerw
 12. Obligacje skarbowe
 13. ...

Rynek walutowy i handel zagraniczny

 1. Kurs walutowy
 2. Wpływ kursu na handel
 3. Wpływ kursu na handel (część 2.)
 4. Zbliżanie juana do dolara
 5. Chiński Bank Centralny kupuje obligacje USA
 6. Amerykańsko-Chińska pętla zadłużenia
 7. Logika pętli zadłużenia
 8. Chiny umacniają juana i dywersyfikują rezerwy
 9. Wprowadzenie do carry trade

Kryzys w Grecji 2011-1012

 1. Kryzys zadłużenia w Grecji i polityka oszczędności (część 1.)
 2. Grecki kryzys finansowy (część 2.)
 3. Jak i dlaczego Grecja mogłaby wystąpić ze strefu euro (część 3.)
 4. Czemu Europa martwi się o Grecję

Bitcoin

 1. Co to jest?
 2. Omówienie
 3. Kryptograficzne funkcje hash
 4. Podpisy cyfrowe
 5. Zapisy transakcji
 6. Proof-of-work
 7. Weryfikacja transakcji
 8. Podaż pieniądza
 9. Bezpieczeństwo weryfikacji transakcji

Opcje, SWAPy, kontrakty futures i inne instrumenty pochodne

Opcje put (sprzedaży) i call (kupna)

 1. Amerykańska opcja call
 2. ...
 3. Amerykańska opcja put
 4. ...

Fundusze wysokiego ryzyka

 1. Wprowadzenie do funduszy wysokiego ryzyka
 2. Jak zbudowane są fundusze hedgingowe i jak nagradzani są zarządzający tymi funduszami
 3. ...

Współczesna ekonomia

Bezrobocie

 1. Bezrobocie
 2. Przyczyny bezrobocia (wersja 2.)
 3. Przyczyny bezrobocia
 4. Prosta analiza kosztu uratowania miejsca pracy z pakietu stymulacyjnego

Polityka, ekonomia i problemy społeczne w USA

 1. jak jest wybierany Prezydent Stanów Zjednoczonych
 2. prawybory
 3. deficyt i pułap zadłużenia
 4. finanse publiczne. Różnica pomiędzy deficytem a kosztami operacyjnymi
 5. jak działa ubezpieczenie społeczne
 6. podatek na ubezpieczenie społeczne (FICA)
 7. zobowiązania emerytalne w Illinois jako przykład tego, co dzieje się kiedy zobowiązania emerytalne są niedofinansowane
 8. system opieki medycznej
 9. Niebieski Krzyż (Blue Cross) i Niebieska Tarcza (Blue Shield)

Fizyka

 1. skalary i wektory - wstęp
 2. prędkość średnia i prędkość chwilowa
 3. przyspieszenie
 4. pierwsze prawo Newtona
 5. trzecie prawo Newtona
 6. masa i ciężar
 7. rzut ukośny - część I
 8. rzut ukośny - część II - czas lotu
 9. rzut ukośny - część III - odległość jako funkcja kąta (i prędkości)
 10. rzut ukośny - część IV - optymalny kąt strzału i optymalna odległość
 11. co to jest pęd?
 12. praca i energia - wstęp
 13. praca i energia - część II
 14. zachowanie energii
 15. praca/energia w obecności sił tarcia
 16. naprężenie liny - wstęp
 17. środek masy
 18. moment siły - wprowadzenie
 19. przyspieszenie grawitacyjne na orbicie ISS
 20. prawo grawitacji Newtona
 21. termodynamika - część I
 22. termodynamika - część II
 23. obwód elektryczny - szeregowe połączenie oporników
 24. wstęp do magnetyzmu
 25. cztery fundamentalne siły Przyrody
 26. rozpady radioaktywne alfa, beta i gamma
 27. okres połowicznego rozpadu
 28. wprowadzenie do prawa rozpadu promieniotwórczego

Równanie gazu doskonałego pV = nRT

 1. intuicja na temat równania gazu doskonałego
 2. przykład zastosowania równania gazu doskonałego
 3. objętość, ciśnienie i temperatura gazu doskonałego w warunkach normalnych
 4. masa gazu doskonałego w pojemniku
 5. masa molowa nieznanego gazu
 6. obliczanie ciśnień cząstkowych różnych gazów znajdujących się w pojemniku
 7. obliczanie ciśnienie pary z równania gazu doskonałego

James LeBron pyta...

 1. James LeBron pyta jakich mięśni używa kiedy rzuca piłką do kosza
 2. James LeBron pyta czemu pot pomaga w schłodzeniu organizmu
 3. James LeBron pyta o prawdopodobieństwo trafienia 10 rzutów osobistych z rzędu

Historia antyczna i średniowiecze

 1. sztandar z Ur, 2600-2400 p.n.e., British Museum
 2. kamień z Rosetty, czyli jak przetłumaczono hieroglify, 200 p.n.e, British Museum
 3. Ara Pacis Augusta (Ołtarz Pokoju Augusta), Rzym, 13-9 p.n.e.)
 4. wycieczka po starożytnym Rzymie, 320 n.e.

Historia USA

 1. od Jamestown do wojny secesyjnej
 2. od Rekonstrukcji do Wielkiego Kryzysu
 3. bitwa pod Appomattox Courthouse i zabójstwo Lincolna
 4. komunizm
 5. wojna w Korei
 6. inwazja w Zatoce Świń
 7. radzieckie rakiety na Kubie
 8. wojna w Wietnamie
 9. porównanie okoliczności konfliktów w Korei, na Kubie i w Wietnamie
 10. Chile: Allende i Pinochet
 11. blaski i cienie kapitalizmu

Historia Europy

Francja: Rewolucja Francuska, okres napoleoński, Nędznicy...

 1. Rewolucja Francuska część I
 2. Rewolucja Francuska część II
 3. Rewolucja Francuska część III - Wielki Terror
 4. Rewolucja Francuska część IV -Napoleon Bonaparte
 5. Powstanie niewolników na Haiti - część I
 6. Powstanie niewolników na Haiti - część II
 7. Napoleon i wojny Pierwszej i Drugiej Koalicji
 8. Napoleon i wojna z Trzecią Koalicją
 9. Napoleon i wojna z Czwartą Koalicją
 10. kampanie na półwyspie iberyjskim
 11. zakończona katastrofą inwazja na Rosję
 12. Napoleon zmuszony do abdykacji
 13. 100 dni i Waterloo
 14. początek XIX wieku we Francji i historyczny kontekst "Nędzników"

Europa przed I Wojną Światową

 1. polityczna mapa Europy przed I Wojną Światową
 2. Niemcy i Włochy w 1914 roku
 3. system sojuszy, który doprowadził do wojny swiatowej
 4. bałkański kocioł - język i religia w byłej Jugosławii
 5. zamach na arcyksięcia Ferdynanda
 6. początek wielkiej wojny

Wojna! Blokada i przystąpienie USA do wojny

 1. blokada morska kontynentu i zatopienie Lusitanii
 2. telegram Zimmermanna
 3. Stany Zjednoczone włączają się do wojny

Wschodni i zachodni fronty I Wojny Światowej

 1. plan Schlieffena i I bitwa nad Marną

Historia sztuki

Wstęp do historii sztuki

 1. dlaczego warto patrzeć na sztukę?
 2. o tym, jak opisywanie sztuki może nam pomóc zrozumieć jej znaczenie

Okres prehistoryczny

 1. Wenus z Willendorfu, 28 000 - 25 000 lat p.n.e.
 2. Egipt, Stare Państwo, Siedzący skryba, 2650 - 2500 p.n.e.
 3. Egipt, Nowe Państwo, Głowa królowej Tiye, około 1355 p.n.e.
 4. Egipt, Nowe Państwo, Stela z domowego ołtarza Echnatona, około 1350 p.n.e.
 5. Egipt, Nowe Państwo, Popiersie królowej Nefertiti, około 1340 p.n.e.
 6. Akad: stela Naram-Sina, 2254-2218r. p.n.e.
 7. Babilon: stela z Kodeksem Hammurabiego, 792-1750 p.n.e.
 8. Grecja: puchar, ok. 750--700 p.n.e.
 9. Grecja: krater do mieszania wina z wodą z przedstawieniem Odyseusza uciekającego z jaskini Cyklopa, 550-500 p.n.e.
 10. Grecja: Grecja: Fidiasz (?), Fryz Partenoński, ok. 438-32 p.n.e.
 11. Grecja: Nike z Samotraki, ok. 190 p.n.e.

Kultura antyczna

 1. Rzym, głowa Augusta, ok. 27-25 p.n.e
 2. Rzym, Koloseum, ok. 70-80 n.e.
 3. Rzym, wycieczka po Willi Hadriana, 118-134 n.e.
 4. Rzym, Kolumna Trajana, ukończona w 113 r. n.e.
 5. Rzym, sarkofag Medei, ok. 140-150 n.e.
 6. Rzym, pomnik Marka Aureliusza na koniu, ok. 173-176 n.e.
 7. Rzym, posąg Konstantyna Wielkiego, ok. 312-315 n.e.

400 - 1300 A.D. Średniowiecze

 1. wstęp - Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie
 2. sarkofag Juniusa Bassusa, marmur, 359 r.n.e.
 3. bazylika Santa Sabina, Rzym, ok. 432.
 4. mozaiki w Kościele Santa Prassede w Rzymie, początek IX w.
 5. łódź grobowa z Sutton Hoo, VII w.n.e.
 6. płaszcz koronacyjny Rogera II, 1133-1134 n.e.
 7. złoty kubek, Ameryka Południowa, grobowce Batán Grande, ok. 850-1250 n.e.

1300-1400 A.D. Quattrocento

 1. Duccio, Maesta (przód), 1308-11
 2. Duccio, Maesta (tył), 1308-11
 3. Duccio, Madonna Rucellai, 1285-86
 4. Madonna z Dzieciątkiem, ok. 1315
 5. Florencja, Cimabue, Madonna na tronie, 1280-1290
 6. Florencja, Giotto, Madonna z dzieckiem na tronie, 1306-1310
 7. Florencja, Giotto, Złożenie Maryi do grobu, 1310

1400-1500 A.D. Renesans we Włoszech i na pólnocy Europy

 1. Campin, Chrystus i Dziewica Maryja, ok. 1430-35
 2. Brunelleschi, budynek Baptysterium we Florencji, ok. 1420
 3. Brunelleschi, kościół Santo Spirito we Florencji, 1428-81
 4. Donatello, David, brąz, ok. 1440
 5. Piero della Francesca, portrety księcia i książny Urbino, Federico da Montefeltro and Battista Sforza, 1467-72
 6. Veneziano, Madonna z Dzieciątkiem i świętymi, 1445-47

1500-1600 A.D. Późny renesans i sztuka Reformacji

 1. Michał Anioł, Pieta, 1498-1500
 2. Michał Anioł, David, 1501-1504
 3. Rafael, Madonna ze szczygłem, 1505-1506
 4. Tycjan, Noli me tangere, ok. 1514

1600-1700 A.D. Barok

 1. Bernini, Katedra św. Piotra, 1647-1653
 2. Caravaggio, Wieczerza w Emmaus, 1601
 3. Caravaggio, Śmierć Maryi, 1605-1606
 4. Pozzo, kościół pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli, Rzym, 1695
 5. Vermeer, Młoda kobieta z dzbanem na wodę, 1662
 6. Vermeer, Kielich wina, ok. 1661
 7. Rembrandt, Batsheba w kąpieli, 1654
 8. Velázquez, Kuźnia Wulkana ok. 1630
 9. Poussin, Krajobraz ze św. Janem na Patmos, 1640
 10. Velázquez, Panny dworskie, ok. 1656

1700-1800 A.D. Oświecenie

 1. Rokoko: Boucher, Madame de Pompadour, 1750
 2. Neoklasycyzm: David, Liktorzy przynoszą Brutusowi ciała jego synów, 1789
 3. Neoklasycyzm: Girodet, Sen Endymiona, 1791
 4. Anglia i Ameryka w okresie rewolucji: Copley, Chłopiec z wiewiórką (Henry Pelham), 1765

1800-1848 A.D. Romantyzm/rewolucja przemysłowa I

 1. Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady, 1830
 2. Delacroix, Masakra na Chios; Greckie rodziny czekające na śmierć i niewole, 1824
 3. Friedrich, Spacer o zmierzchu, 1830-35
 4. Cole, Wygnanie z Raju, 1828
 5. Goya, Rodzina Karola IV, ok. 1800

1848-1907 A.D. Rewolucja przemysłowa II

 1. Realizm, Manet, W oranżerii, 1878-1879
 2. Impresjonizm, Monet, Most kolejowy w Argentuil, 1874
 3. Impresjonizm, Monet, Cykl Katedra w Rouen, 1892-1894
 4. Postimpresjonizm, van Gogh, Sypialnia, 1889

1907-1960 A.D. Czas konfliktów

 1. Kubizm, Picasso, Gitara, 1912-14
 2. surrealizm, Dali, Metamorfoza Narcyza, 1937
 3. architektura, Bunshaft, Lever House, 1951-52
 4. amerykański modernizm, Wood, Amerykański gotyk, 1930
 5. amerykański modernizm, Johns, Flaga, 1954-55

1960 - postkolonializm

 1. Arbus, Chłopiec z granatem, 1962
 2. pop-art, Andy Warhol, Złota Marilyn Monroe, 1962
 3. pop-art, Andy Warhol, reklama zupy Campbell (1962), czy to jeszcze można nazwać sztuką?
 4. pop-art, Oldenburg, Podłogowe ciastko (Floor Cake), 1962
 5. Minimalizm - Donall Judd, bez tytułu
 6. Minimalizm - Dan Flavin, bez tytułu (To Donna) II
 7. Minimalizm - Smithson, Spiral Jetty
 8. postmodernizm - Colescott, Beauty is in the Eye of the Beholder (Piękno jest rzeczą względną), 1979

Informatyka

 1. liczby w układzie dwójkowym
 2. zabawa z ciągami znaków
 3. jak działa rekurencyjny algorytm dla liczb Fibonacciego
 4. sortowanie
 5. sortowanie przez wpisywanie
 6. przykład algorytmu sortowania przez wpisywanie w Pythonie

Teoria informacji

 1. o co chodzi z tą teorią informacji
 2. piktograficzne & ideograficzne systemy pisma
 3. alfabet
 4. wprowadzenie do kodowania wiadomości i kompresji bezstratnej :)
 5. telegraf optyczny
 6. historia elektryczności i elektrostatyczny telegraf
 7. stos Volty i odkrycie elektromagnetyzmu
 8. alfabet Morse'a i początki wieku informacji
 9. szybkość przesyłania symboli
 10. o pojemności kanału przesyłania informacji

Kryptografia w ujęciu historycznym

 1. wprowadzenie do kryptografii
 2. podstawowe twierdzenie arytmetyki
 3. przestrzeń probablistyczna
 4. stabilizacja częstotliwości - czy ludzie mogą wygenerować rozkłady losowe?
 5. szyfr Cezara
 6. szyfr polialfabetyczny
 7. szyfr z kluczem jednorazowym
 8. maszyny szyfrujące w czasach II Wojny Światowej. Enigma
 9. prywatność doskonała

Nowoczesna kryptografia

 1. podstawowe twierdzenie arytmetyki
 2. co to jest klucz publiczny i do czego służy?
 3. problem logarytmu dyskretnego
 4. protokół Diffiego-Hellmana
 5. wstęp do szyfrowania algorytmem RSA

Podstawowe umiejętności matematyczne

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

 1. dodawanie                                                                       ćwiczenia
 2. dodawanie, liczby dwucyfrowe                                      ćwiczenia
 3. odejmowanie
 4. różne sposoby myślenia o odejmowaniu
 5. dodawanie liczb jednocyfrowych i dwucyfrowych
 6. dodawanie, przenoszenie w pamięci                              ćwiczenia
 7. odejmowanie metodą pożyczania
 8. dlaczego metoda pożyczania działa
 9. jeszcze raz dodawanie, żeby poćwiczyć
 10. odejmowanie dużych liczb z wykorzystaniem pożyczania
 11. jak sprawnie odejmować w pamięci?
 12. dodawanie liczb całkowitych - zadanie
 13. mnożenie
 14. tabliczka mnożenia do 10
 15. tabliczka mnożenia do 12
 16. mnożenie liczb jednocyfrowych przez dwucyfrowe
 17. mnożenie liczb dwucyfrowych
 18. dzielenie
 19. dzielenie większych liczb, dzielenie z resztą
 20. różne sposoby zapisywania dzielenia
 21. dzielenie pisemne 1
 22. dzielenie pisemne 2

Własności liczb i działań

 1. przemienność dodawania
 2. przemienność mnożenia
 3. łączność dodawania
 4. przemienność dodawania
 5. łączność mnożenia
 6. rozdzielność mnożenia względem dodawania
 7. rozdzielność mnożenia względem dodawania cz. II
 8. rozdzielność mnożenia względem dodawania - przykład
 9. rozdzielność mnożenia względem dodawania - przykład
 10. liczba 1 jako identyczność względem mnożenia
 11. mnożenie różnych liczb przez 1
 12. liczba 0 jako identyczność względem dodawania
 13. liczba odwrotna względem dodawania
 14. liczba odwrotna względem mnożenia
 15. dlaczego dzielenie przez zero nie ma sensu
 16. dlaczego dzielenie zera przez zero nie ma sensu

Kolejność działań

 1. kolejność działań
 2. przykład zadania na kolejność działań
 3. bardziej skomplikowany przykład na kolejność działań
 4. kolejność działań jeszcze raz

Odczytywanie i interpretowanie prostych informacji

 1. wykres łodygowo-liściowy
 2. piktogramy

Podzielniki i wielokrotności, rozkład na czynniki pierwsze

 1. liczby pierwsze
 2. test podzielności przez 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
 3. sprawdzanie podzielności
 4. cecha podzielności przez 3
 5. wspólna podzielność - przykłady
 6. rozkład liczby na czynniki
 7. gra w dzielenie
 8. rozkład liczby na czynniki pierwsze
 9. najmniejsza wspólna wielokrotność                               ćwiczenia
 10. największy wspólny podzielnik                                       ćwiczenia

Liczby ujemne

 1. liczby ujemne
 2. porządkowanie liczb ujemnych
 3. dodawanie liczb ujemnych
 4. dodawanie liczb całkowitych o różnych znakach
 5. dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych
 6. mnożenie i dzielenie liczb ujemnych
 7. dzielenie liczb dodatnich i ujemnych
 8. dlaczego mnożenie dwóch liczb ujemnych daje liczbę dodatnią?

Ułamki

 1. licznik i mianownik ułamka                                              ćwiczenia
 2. ułamek jako część całości
 3. ułamki równoważne                           ćwiczenia I           ćwiczenia II
 4. ułamki równoważne - przykład
 5. ułamki właściwe i niewłaściwe
 6. liczby mieszane i ułamki niewłaściwe
 7. zapisywanie liczby mieszanej jako ułamka niewłaściwego
 8. zapisywanie ułamków niewłaściwych w postaci liczb mieszanych
 9. upraszczanie ułamków                                                     ćwiczenia
 10. porównywanie ułamków część I
 11. porównywanie ułamków część II                                    ćwiczenia
 12. sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika i porządkowanie ułamków
 13. dodawanie ułamków o równych mianownikach             ćwiczenia
 14. znajdowanie wspólnego mianownika
 15. dodawanie ułamków o różnych mianownikach               ćwiczenia
 16. dodawanie i odejmowanie ułamków               ćwiczenia
 17. dodawanie liczb mieszanych
 18. dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach
 19. odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach    ćwiczenia
 20. odejmowanie ułamków - ćwiczenia
 21. odejmowanie liczb mieszanych
 22. odejmowanie liczb mieszanych - trudniejszy przykład
 23. mnożenie ułamków                                                            ćwiczenia
 24. mnożenie liczb całkowitych przez ułamki
 25. mnożenie liczb mieszanych
 26. odwrotność ułamka
 27. dzielenie ułamków                                                             ćwiczenia
 28. przykład dzielenia ułamków
 29. zadanie tekstowe na dzielenie ułamków
 30. dzielenie liczb całkowitych przez ułamki
 31. dzielenie liczb mieszanych
 32. przykład zamiany ułamka na dziesiętny
 33. zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne
 34. zamiana ułamka dziesiętnego okresowego na ułamek zwykły
 35. zamiana ułamka na ułamek dziesiętny i na procent
 36. punkty na osi liczbowej

Ułamki dziesiętne

 1. znaczenie miejsca, na którym stoi cyfra w ułamku dziesiętnym
 2. znaczenie miejsca, na którym stoi cyfra w ułamku dziesiętnym cz. 2
 3. ułamki dziesiętne na osi liczbowej
 4. zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
 5. przybliżanie przez ułamki dziesiętne
 6. porównywanie ułamków dziesiętnych
 7. dodawanie ułamków dziesiętnych
 8. odejmowanie ułamków dziesiętnych
 9. odejmowanie ułamków dziesiętnych - zadanie tekstowe
 10. mnożenie ułamków dziesiętnych przez potęgi 10
 11. mnożenie ułamków dziesiętnych - stara wersja
 12. mnożenie ułamków dziesiętnych - nowa wersja
 13. dzielenie ułamków dziesiętnych przez potęgi 10
 14. dzielenie ułamków dziesiętnych
 15. mnożenie ułamków dziesiętnych

Algebra

 1. piękno matematyki
 2. narodziny algebry
 3. co to znaczy "abstrakcja, abstrahować
 4. wartość średnia
 5. suma liczb całkowitych
 6. standardowy test kalifornijski z algebry - logiczne rozumowanie

Proporcje

 1. zrozumienie proporcji
 2. układanie proporcji
 3. zamiana jednostek
 4. amerykańskie i metryczne jednostki miar
 5. zamiana temperatury Fahrenheita na temperaturę Celsjusza

Zadania tekstowe na obliczanie wieku różnych osób

 1. zadania na wiek 1
 2. zadania na wiek 2
 3. zadania na wiek 3

Obliczanie procentów

 1. wyjaśnienie pojęcia procentu
 2. wyjaśnienie pojęcia procentu część 2
 3. procent, ilość i podstawa
 4. zadanie o procentach 2
 5. zadanie o procentach 3
 6. obliczanie procentów z danej liczby
 7. wzrost o zadany procent
 8. zadania o obliczaniu procentów
 9. zadania o obliczaniu procentów cz. II
 10. nieco trudniejsze zadania o procentach
 11. procenty jako ułamki dziesiętne i zwykłe
 12. zadanie tekstowe - cena w promocji

Cyfry znaczące

 1. cyfry znaczące

Równania liniowe z jedną niewiadomą

 1. zmienne i wyrażenia
 2. wstęp - część I
 3. równania w najprostszej postaci
 4. równania w najprostszej postaci część 2
 5. obliczanie wyrażenia poprzez podstawienie
 6. część II                                                                              ćwiczenia
 7. część III                                                                            ćwiczenia
 8. rozwiązywanie równania z niewiadomą po obu stronach
 9. rozwiązywanie bardziej skomplikowanych równań
 10. część IV                                                                             ćwiczenia
 11. szpitalna loteria - zadanie tekstowe
 12. przykłąd I
 13. przykład II
 14. suma kolejnych trzech liczb nieparzystych - zadanie tekstowe
 15. rozwiązanie równania z wykorzystaniem rozdzielności mnożenia
 16. rozwiązanie równania z wykorzystaniem rozdz. mnożenia cz. 2
 17. wielkości wprost proporcjonalne
 18. zadanie tekstowe z pociągiem
 19. zadanie tekstowe z wiekiem I
 20. zadanie tekstowe z wiekiem II
 21. zadanie tekstowe z wiekiem III
 22. zależność liniowa

Nierówności liniowe (pierwszego stopnia) z jedną niewiadomą

 1. nierówności na osi liczbowej
 2. rozwiązywanie nierówności - dodawanie i odejmowanie
 3. rozwiązywanie nierówności - mnożenie i dzielenie
 4. nierówności pierwszego stopnia
 5. rozwiązywanie nierówności
 6. pzykłady rozwiązań nierówności
 7. nierówności, których rozwiązanie wymaga kilku przekształceń

Nierówności złożone

 1. nierówności złożone

Zadania na układy liniowych równań i nierówności

 1. zadania z prędkością 3
 2. zadania z mieszankami 1
 3. zadania z mieszankami 2

Równania z dwiema niewiadomymi

 1. dwa równania z dwiema niewiadomymi

Wykres funkcji liniowej

 1. wykres funkcji liniowej
 2. punkty przecięcia z osiami OX i OY
 3. punkty przecięcia z osiami OX i OY część 2
 4. intuicyjne zrozumienie nachylenia i punktu przecięcia prostej
 5. wykres funkcji liniowej - nachylenie I
 6. wykres funkcji liniowej - nachylenie II
 7. wykres funkcji liniowej - nachylenie III
 8. równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

Trójmian kwadratowy

 1. wstęp - część I
 2. część II
 3. część III - dopełnianie do kwadratu
 4. dopełnianie do kwadratu - przykład I
 5. dopełnianie do kwadratu - przykład II
 6. postać iloczynowa równania kwadratowego
 7. postać iloczynowa równania kwadratowego - przykłady
 8. wyprowadzenie wzoru na pierwiastki trójmianu kwadratowego
 9. nierówności kwadratowe

Funkcje

 1. wstęp - co to jest funkcja?                                              ćwiczenia
 2. przykład, jak zdefiniować swoją własną funkcję
 3. wykres funkcji
 4. funkcje - ciekawe zadania
 5. czy to może być funkcja?
 6. więcej przykładów funkcji                                              ćwiczenia
 7. dziedzina, czyli zbiór argumentów i przeciwdziedzina, czyli zbiór wartości
 8. funkcje parzyste i nieparzyste część II

Wartość bezwględna

 1. wartość bezwględna i oś liczbowa
 2. wartość bezwględna
 3. zadania na rozdzielność mnożenia względem dodawania i wartość bezwzględną
 4. równanie z wartością bezwzględną
 5. drugi przykład równania z wartością bezwzględną
 6. trzeci przykład równania z wartością bezwzględną
 7. równanie, w którym występuje wartość bezwzględna
 8. jeszcze jedno równanie, w którym występuje wartość bezwzględna
 9. nierówności, w których występuje wartość bezwzględna
 10. przykład nierówności, w których występuje wartość bezwzględna
 11. drugi przykład nierówności, w których występuje wartość bezwzględna
 12. nierówność - niespodzianka

Funkcja wykładnicza i pierwiastek

 1. co to jest funkcja wykładnicza
 2. co to jest funkcja wykładnicza - 2
 3. podstawy potęgowania
 4. potęga o ujemnym wykładniku
 5. potęgi ułamkowe
 6. upraszczanie funkcji wykładnicznej
 7. iloraz potęg tej samej liczby
 8. upraszczanie pierwiastka kwadratowego

Praktyka czyni mistrza (w potegowaniu i liczeniu pierwiastków)

 1. upraszczanie wyrażeń zawierających potęgi zmiennych
 2. upraszczanie wyrażeń, w których występują potęgi tej samej zmiennej
 3. podnoszenie potęgi do potęgi
 4. potęgowanie iloczynu zmiennych
 5. upraszczanie wyrażeń zawierająceych potęgi dwóch różnych zmiennych i liczb
 6. upraszczanie wyrażeń algebraicznych zawierających potęgi dwóch zmiennych
 7. upraszczanie pierwiastków kwadratowych
 8. odpowiedź na komentarz do (poprzedniego) filmu - o upraszczaniu pierwiastków kwadratowych
 9. pierwiastek kwadratowy jako podnoszenie do potęgi równej 1/2
 10. o pierwiastkach jako potęgach niecałkowitych
 11. pierwiastki wyższego stopnia

Liczby zespolone

 1. zbiory liczbowe
 2. zbiory liczbowe - 2
 3. liczba "i" i liczby urojone
 4. obliczanie i do dowolnej potęgi całkowitej
 5. i jako pierwiastek arytmetyczny z -1
 6. liczby urojone i zespolone
 7. dodawanie, odejmowanie i mnożenie liczb zespolonych
 8. dzielenie liczb zespolonych. Liczba sprzężona
 9. dodawanie liczb zespolonych
 10. odejmowanie liczb zespolonych
 11. mnożenie liczb zespolonych
 12. dzielenie liczb zespolonych

Logarytmy

 1. wprowadzenie do logarytmów
 2. logarytm z funkcji potęgowej
 3. suma logarytmów o tej samej podstawie
 4. własności logarytmu
 5. własności logarytmu część 2
 6. upraszczanie logarytmów
 7. wzór na zamianę podstawy logarytmu
 8. skala logarytmiczna
 9. skala Richtera
 10. równania z logarytmem
 11. rozwiązywanie równań z logarytmem
 12. dowód, że log(a.b) = log(a) + log(b)
 13. dowód, że log_A(B) = log_x(B)/log_x(A)
 14. dowód, że A(log B) = log (B^A), log A - log B = log (A/B)
 15. logarytm naturalny na kalkulatorze
 16. logarytm naturalny na kalkulatorze część 2
 17. wykres logarytmu naturalnego

Wielomiany

 1. wprowadzenie do wielomianów
 2. składniki, współczynniki oraz wykładniki składników wielomianu
 3. upraszczanie wielomianu
 4. wyrażenie przeciwne do wielomianu
 5. obliczanie wielomianu dla zadanej wartości argumentu
 6. dodawanie wielomianów
 7. dodawanie wielomianów wielu zmiennych
 8. odejmowanie wielomianów
 9. odejmowanie wielomianów wielu zmiennych
 10. dodawanie i odejmowanie wielomianów część 1
 11. dodawanie i odejmowanie wielomianów część 2
 12. dodawanie i odejmowanie wielomianów część 3
 13. dodawanie i odejmowanie wielomianów
 14. zadania z wielomianem I
 15. zadania z wielomianem II
 16. upraszczanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych
 17. odejmowanie wyrażeń wymiernych
 18. rozkład na ułamki proste część 1
 19. rozkład na ułamki proste część 2
 20. rozkład na ułamki proste część 3
 21. mnożenie wyrażeń typu Ax+B przez siebie

Krzywe stożkowe

 1. równanie okręgu

Algebra liniowa i macierze

 1. mnożenie macierzy
 2. mnożenie macierzy, część 2
 3. macierz odwrotna do macierzy 2x2
 4. macierz odwrotna do macierzy 3x3
 5. odwracanie macierzy 3x3 metodą eliminacji Gaussa
 6. rozwiązywanie układu równań liniowych metodą odwracania macierzy
 7. znajdowanie rozkładu wektora na kombinację liniową wektorów
 8. macierze osobliwe - kiedy i dlaczego nie można odwrócić macierzy
 9. wyznacznik macierzy N x N
 10. rozwinięcie wyznacznika względem innych wierszy lub kolumn
 11. metoda Sarrusa obliczania wyznacznika macierzy 3 x 3
 12. wyznacznik macierzy pomnożonej przez liczbę
 13. wyznacznik macierzy pomnożonej przez liczbę, część 2
 14. wyznacznik macierzy jest liniowy względem dodawania wierszy
 15. wymiar przestrzeni rozpiętej na kolumnach macierzy. Rząd macierzy
 16. ortonormalizacja Grama-Schmidta
 17. przykład zastosowania ortonormalizacji Grama-Schmidta
 18. przykład zastosowania ortonormalizacji Grama-Schmidta do 3 wektorów bazy
 19. wartości własne i wektory własne
 20. wyprowadzenie metody znajdowania wartości własnych
 21. przykład: wartości własne macierzy 2x2
 22. przykład: wartości własne i przestrzenie własne macierzy 2x2
 23. wartości własne macierzy 3x3
 24. wartości własne i przestrzenie własne macierzy 3x3
 25. pokazanie, że baza własna stanowi dobry układ współrzędnych
 26. wprowadzenie do odwracania funkcji
 27. dowód, że istnienie funkcji odwrotnej oznacza, że rownanie y = f(x) ma jedno, jedyne rozwiązanie
 28. surjekcje i injekcje (brzmi jak coś trudnego, ale w rzeczywistości jest to bardzo proste)
 29. związek pomiędzy odwracalnością a różnowartościowością (injektywnością) i byciem na (surjektywnością)
 30. jak sprawdzić że odwzorowanie liniowe jest na (surjektywne)?
 31. rozwiązania układu równań liniowych niejednorodnych A x = b
 32. dowód, że rząd macierzy m na n musi być równy n, żeby odwzorowanie było różnowartościowe
 33. upraszczanie warunków odwracalności macierzy

Algebra - przykładowe zadania z rozwiązaniami

 1. proste równoległe
 2. proste równoległe II
 3. proste równoległe III

Podstawy geometrii

 1. obwód i pole powierzchni
 2. pole powierzchni prostokąta i trójkąta. Obwód prostokąta
 3. obwód równoległoboku
 4. obwód wielokąta
 5. promień, średnica i obwód okręgu
 6. środek, promień, średnica i obwód okręgu i kóla
 7. objętość
 8. objętość i pole powierzchni walca
 9. objętość kuli

Geometria

 1. Euklides jako ojciec geometrii
 2. prosta, półprosta, odcinek

Kąty

 1. mierzenie kątów w stopniach
 2. kątomierz

Okręgi i koła

 1. okrąg: definicja, promień, średnica, cięciwa, styczna do okręgu
 2. promień, średnica i obwód okręgu
 3. narysuj okrąg i zaznacz jego promień, średnicę, środek i obwód
 4. trzy punkty definiują okrąg
 5. pole powierzchni koła
 6. dowód, że promień prostopadły do cięciwy dzieli ją na pół

Trójkąty

 1. wzór na pole trójkąta
 2. pole trójkąta równobocznego
 3. fraktal Kocha
 4. wprowadzenie do twierdzenia Pitagorasa                                                   ćwiczenia
 5. twierdzenie Pitagorasa
 6. twierdzenie Pitagorasa I
 7. twierdzenie Pitagorasa II
 8. dowód twierdzenia Pitagorasa oparty na podobieństwie trójkątów
 9. wzór Herona na pole trójkąta
 10. wyprowadzenie wzoru Herona, część I
 11. wyprowadzenie wzoru Herona, część II
 12. ćwiczenie o trójkątach przystających

Wielokąty, czworokąty i równoległoboki

 1. czworokąty
 2. własności czworokątów
 3. pole powierzchni równoległoboku
 4. pole powierzchni sześciokąta formemnego
 5. suma kątów wewnętrznych wielokąta

Przykłady rozwiązań zadań z geometrii

 1. ciekawe zadanie - obwód i pole powierzchni
 2. trudne zadanie - obwód
 3. standardowy test kalifornijski - dedukcja
 4. standardowy test kalifornijski - dowód przez sprowadzenie do sprzeczności albo dowód 'nie wprost'
 5. standardowy test kalifornijski - jeszcze więcej dowodów
 6. standardowy test kalifornijski - trójkąty podobne 1

Trygonometria

Podstawy trygonometrii

 1. sinus, cosinus i tangens I
 2. sinus, cosinus i tangens II
 3. cosinus i sinus kąta w trójkącie prostokątnym
 4. Zadanie z trygonometrii z egzaminu wstępnego z 2010 roku na IIT JEE w Indiach

Radiany

 1. stopnie i radiany. Zamiana radianów na stopnie i odwrotnie

Układ współrzędnych biegunowych

 1. układ współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie
 2. zamiana współrzędnych kartezjańskich na biegunowe
 3. zamiana współrzędnych kartezjańskich na biegunowe część 2

Rachunek prawdopodobieństwa

 1. wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
 2. prawdopodobieństwo przy grze w karty
 3. prawdopodobieństwo sumy zdarzeń
 4. składanie prawdopodobieństw zdarzeń niezależnych
 5. prawdopodobieństwo 1 - przykłady
 6. zdarzenia niezależne I
 7. zdarzenia niezależne II
 8. zdarzenia niezależne III
 9. obliczanie prawdopodobieństwa podczas rzutu trzema monetami
 10. prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej jednego orła
 11. prawdopodobieństwo obiektywne i nieuczciwe monety
 12. prawdopodobieństwo zdarzeń zależnych
 13. prawdopodobieństwo zdarzeń zależnych 2
 14. różne sposoby myślenia o prawdopodobieństwie wyrzucenia 2 reszek w 4 rzutach
 15. prawdopodobieństwo uzyskania dokładnie 3 reszek w 5 rzutach
 16. uogólnienie z wykorzystaniem współczynnikóww dwumianu Newtona
 17. co to jest prawdopodobieństwo
 18. prawdopodobieństwo 2 - rzućmy monetą
 19. prawdopodobieństwo 3
 20. prawdopodobieństwo 4 - o rzutach osobistych
 21. prawdopodobieństwo 5 - o rzucaniu dwiema kostkami w Monopoly
 22. prawdopodobieństwo 6 - prawdopodobieństwo warunkowe
 23. zdarzenia i wyniki 1
 24. zdarzenia i wyniki 2
 25. zdar zenia i wyniki 3
 26. prawdopodobieństwo zdarzeń zależnych 1
 27. prawdopodobieństwo zdarzeń zależnych 2
 28. analiza słynnego paradoksu Monty'ego Halla
 29. jeszcze o prawdopodobieństwie warunkowym
 30. wprowadzenie do twierdzenia Bayesa
 31. prawdopodobieństwo bardziej złożonego wyniku
 32. permutacje
 33. kombinacje
 34. permutacje i kombinacje I
 35. permutacje i kombinacje II
 36. permutacje i kombinacje III
 37. permutacje i kombinacje IV
 38. prawdopodobieństwo z wykorzystaniem kombinacji
 39. prawdopodobieństwo i kombinacje część 2
 40. prawdopodobieństwo wygranej w (amerykańskiego) totolotka
 41. prawdopodobieństwo, że wylosowałem uczciwą monetę pod warunkiem, że na 6 rzutów wypadły 4 reszki
 42. prawdopodobieństwo, że przynajmniej 2 osoby spośród 30 mają tę samą datę urodzin
 43. wprowadzenie do zmiennych losowych
 44. wartość oczekiwana zmiennej losowej E(X)
 45. wartość oczekiwana zmiennej losowej w rozkładzie dwumianowym
 46. gęstość prawdopodobieństwa
 47. rozkład dwumianowy część 1
 48. rozkład dwumianowy część 2
 49. rozkład dwumianowy część 3
 50. rozkład dwumianowy część 4
 51. rozkład Poissona - wyprowadzenie z rozkładu dwumianowego
 52. dalszy ciąg wyprowadzania rozkładu Poissona z rozkładu dwumianowego
 53. wprowadzenie do prawa wielkich liczb
 54. ubezpieczenie na życie i prawdopodobieństwo śmierci

Statystyka

Średnia, mediana i dominanta

 1. średnia arytmetyczna, mediana i dominanta
 2. przykład obliczania wartości średniej, mediany i dominanty zbioru liczb
 3. średnia próby i średnia z populacji

Wariancja i odchylenie standardowe

 1. wariancja z populacji
 2. wariancja z próbki
 3. intuicyjne wyjaśnienie dlaczego we wzorze na wariancje próbki dzielimy przez n-1 zamiast dzielić przez n
 4. symulacja, która pokazuje że to n-1 jest tam rzeczywiście niezbędne
 5. ...i jeszcze jedna taka symulacja
 6. ...i jeszcze jedna symulacja na ten sam temat
 7. odchylenie standardowe
 8. różne przekształcenia wzoru na odchylenie standardowe

Rozkłady prawdopodobieństwa

 1. wprowadzenie do centralnego twierdzenia granicznego

Rozkład Bernoulliego

 1. wartość średnia i wariancja dla rozkładu Bernoulliego
 2. znajdowanie przedziału ufności dla odsetka populacji głosującej w wyborach na jednego z dwóch kandydatów
 3. znajdowanie przedziału ufności dla odsetka populacji głosującej w wyborach na jednego z dwóch kandydatów - 2

Analiza matematyczna - funkcje jednej zmiennej

 1. granice funkcji - wprowadzenie
 2. intuicyjne wyjaśnienie pojęcia granicy funkcji
 3. przykłady obliczania granicy funkcji
 4. ciąg dalszy przykładu obliczania granicy funkcji
 5. jeszcze o obliczaniu granic funkcji
 6. równania z parametrem
 7. równania z parametrem część 2
 8. równania z parametrem część 3
 9. równania z parametrem część 4
 10. wprowadzenie pojęcia pochodnej funkcji
 11. pochodna funkcji y = x kwadrat w punkcie x = 3
 12. pochodna funkcji y = x kwadrat dla dowolnego x
 13. intuicja na temat pochodnej funkcji
 14. różniczkowanie wielomianów                                          ćwiczenia
 15. pochodna złożenia funkcji
 16. przykłady pochodnej złożenia funkcji
 17. więcej przykładów pochodnej złożenia funkcji
 18. pochodna iloczynu
 19. pochodna ilorazu
 20. kolejne przykłady obliczania pochodnych
 21. dowód, że pochodna d/dx(x^n) = n*x^(n-1)
 22. pochodna pierwiastka z x
 23. pochodna logarytmu z x
 24. pochodna funkcji e^x
 25. pochodna ln(x) i e^x
 26. wprowadzenie do reguły de L'Hospitala
 27. reguła L'Hospitala - przykład I
 28. reguła L'Hospitala - przykład II
 29. reguła L'Hospitala - przykład III
 30. całka oznaczona i pole powierzchni pomiędzy wykresem funkcji i osią X
 31. obliczanie całki oznaczonej przez podstawienie
 32. obliczanie całki przez podstawienie trygonometrycznej
 33. obliczanie całki przez podstawienie trygonometrycznej 2
 34. obliczanie całki przez podstawienie trygonometrycznej 3 - dłuuuugie zadanie
 35. calka oznaczona z funkcji okresowej
 36. bryły obrotowe - część I
 37. bryły obrotowe - część II

Ciągi, szeregi i rozwinięcie funkcji w szereg Taylora - nowa wersja

 1. suma szeregu geometrycznego
 2. intuicyjne wyprowadzenie rozwinięcia funkcji w szereg Taylora
 3. szereg Taylora dla cosinusa w zerze
 4. szereg Taylora dla sinusa w zerze
 5. szereg Taylora dla funkcji e^x w zerze
 6. tożsamość Eulera
 7. graficzna ilustracja rozwinięcia funkcji sin(x) w szereg Taylora
 8. uogólnione rozwinięcie funkcji w szereg Eulera wokół niezerowej wartości x

Rozwinięcie funkcji w szereg Taylora - stara wersja

 1. przybliżanie funkcji wielomianem część 1
 2. rozwinięcie funkcji w szereg Taylora w zerze - szereg McLaurina
 3. tajemnicze własności funkcji e^x i jej rozwinięcie w szereg McLaurina
 4. rozwinięcie Taylora cosinusa w zerze
 5. rozwinięcie Taylora sinusa w zerze
 6. przyjrzyjmy się tym rozwinięciom...
 7. formuła Eulera! Najciekawszy wzór w matematyce!
 8. rozwinięcie funkcji w szereg Taylora wokół dowolnego punktu

Równania różniczkowe

 1. wstęp do równań różniczkowych
 2. proste równania różniczkowe
 3. równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych
 4. kolejny przykład równania różniczkowego o zmiennych rozdzielonych
 5. wprowadzenie do równań różniczkowych zupełnych
 6. wprowadzenie do równań różniczkowych zupełnych część 2
 7. równanie różniczkowe zupełne
 8. równanie różniczkowe zupełne - przykład I
 9. równanie różniczkowe zupełne - przykład II
 10. równanie różniczkowe zupełne - przykład III
 11. czynniki całkujące część 1
 12. czynniki całkujące część 2
 13. wstęp do równań różniczkowych jednorodnych - równanie pierwszego rzędu
 14. równania różniczkowe jednorodne ciąg dalszy

Transformata Laplace'a

 1. transformata Laplace'a
 2. transformata Laplace'a część 2
 3. transformata Laplace'a z funkcji sinus
 4. transformata Laplace'a z funkcji sinus część 2
 5. wykorzystanie transformaty Laplace's do rozwiązania równania różniczkowego

Analiza matematyczna - funkcje wielu zmiennych

 1. pochodne cząstkowe
 2. pochodne cząstkowe część 2
 3. gradient funkcji dwóch zmiennych
 4. gradient pola skalarnego
 5. całka podwójna - całkowanie po powierzchni
 6. całka potrójna - całkowanie po objętości
 7. pochodna funkcji o wartościach wektorowych
 8. jeśli pole wektorowe jest gradientem pola skalarnego, to jego całka krzywoliniowa jest niezależna od drogi
 9. inaczej, niż dla pola skalarnego, całki krzywoliniowe pola wektorowego zależą od kierunku krzywej
 10. całka krzywoliniowa pola skalarnego jest niezależna od kierunku ruchu po krzywej
 11. dowód twierdzenia Greena - część I
 12. dowód twierdzenia Greena - część II
 13. przykład zastosowania twierdzenia Greena
 14. drugi przykład zastosowania twierdzenia Greena

Rozkosze łamania głowy

 1. zadanie z pociągiem
 2. paradoks kłamcy
 3. prawdomówni i tacy, co raz kłamią, a raz mówią prawdę
 4. porwani przez Obcych!
 5. 100 ekspertów od zagadek z czołami pomalowanymi na niebiesko
 6. 100 ekspertów od zagadek z czołami pomalowanymi na niebiesko - rozwiązanie
 7. łamigłówka o wyłączaniu i włączaniu żarówek
 8. na ile sposobów można dotrzeć z określonego pola do innego pola na kwadratowej siatce
 9. liczenie ścieżek w 3 wymiarach...

Medycyna i ochrona zdrowia

Zdrowy tryb życia

 1. słone posiłki na celowniku
 2. Oblicz swój wskaźnik masy ciała (BMI)
 3. 11 głównych grup mięśni

Wyniki badań laboratoryjnych

 1. wprowadzenie do wyników badań laboratoryjnych i ich prawidłowych wartości

Grypa

 1. jak wirus grypy atakuje komórki naszego ogranizmu

Serce

 1. dzień dobry, jestem Twoim sercem
 2. budowa serca - trzy warstwy
 3. łub-dub, czyli jak bije Twoje serce

Krew

 1. z czego składa się krew?
 2. zawartość tlenu we krwi

Ciśnienie krwi

 1. co to właściwie jest 'ciśnienie krwi'?

Nadciśnienie

 1. co to właściwie jest 'nadciśnienie'?
 2. właściwa dieta, ćwiczenia, utrata na wadze i rzucenie palenia może obniżyć ciśnienie krwi!

Układ dokrewny, hormony i cukrzyca

 1. wprowadzenie do układu dokrewnego
 2. glukoza, insulina i cukrzyca
 3. poziom cukru we krwi
 4. przeliczanie stężenia glukozy
 5. dlaczego pomiar poziomu hemoglobiny A1c jest wskaźnikiem poziomu cukru we krwi (oraz cukrzycy)

Choroby układu krążenia

 1. budowa naczyń krwionośnych
 2. różnica między arteriosklerozą, arteriolosklerozą i aterosklerozą

Choroby serca

 1. choroby serca i zawał serca
 2. zakrzep tętnicy
 3. zwężenie aorty, niedokrwienie i niewydolność serca
 4. udar mózgu, podstawowe informacje

Choroby jelita grubego (okrężnicy)

 1. zdrowa tkanka
 2. rozrost
 3. polip
 4. nowotwór

Inne

 1. bakteryjne zapalenie opon mózgowych
 2. stan zapalny

Mamy nadzieję, że wielu z Was przyłączy się do tej akcji i wkrótce lista się powiększy. A z czasem dojdziemy do tego, że będziemy podkładać polską narrację pod kolejne filmy wideo. Jeśli chcesz się do nas przyłączyć, zacznij tłumaczyć napisy, najlepiej, tak jak poniżej całymi cyklami (ułamki, równania z jedną niewiadomą...) i koniecznie przyślij nam linki do przetłumaczonych przez siebie filmów.

To jeszcze nie wszystko, co Khan Academy ma do zaoferowania. Na tej stronie (opcja COACH) można zarejestrować całą klasę w Akademii Khana, a następnie śledzić postępy uczniów w miarę jak wykonują ćwiczenia - kto idzie do przodu jak burza, kto posuwa się wolniej, ale pewnie, a kto zatrzymał się na jakimś ćwiczeniu i za nic nie może go pokonać.

Ta część Akademii dostępna jest w tej chwili tylko po angielsku.