Polski interfejs programu World Wide Telescope - instrukcja instalacji!

 

 

Jak zainstalować polski interfejs programu World Wide Telescope

 

Jacek Kupras
http://www.djkupras.blogspot.com/

Na otwarcie Nieba Kopernika przygotowaliśmy dla Ciebie własne, małe planetarium.

Ta instrukcja przeprowadzi Cię krok po kroku przez procedurę instalacji polskiej wersji językowej interfejsu World Wide Telescope.

 

WWT polski interface 




Jak zainstalować polski interfejs do WWT



 
Podstawa programowa:
Projekty gimnazjalne.


 
 
 


Skoro czytasz ten tekst, to zapewne masz już zainstalowany na swoim komputerze wirtualne planetarium WorldWide Telescope (WWT). Na wszelki wypadek przypominam, że aktualną wersję WWT najprościej pobrać ze strony tego projektu,
http://www.worldwidetelescope.org/


Na początek, zapraszam do obejrzenia filmu o instalowaniu polskiej wersji językowej WWT. Po obejrzeniu filmu i dokładnym zapoznaniu się z instrukcją na pewno bez trudu zainstalujesz polski interfejs!



Aby zainstalować polską wersję językową trzeba pobrać i zapisać w dogodnym dla Ciebie miejscu 
plik konfiguracyjny polish_pl.tdf zawierający polskie opisy elementów interfejsu programu. Poniżej znajdziesz informacje, jak go zainstalować. Zakładam przy tym, że uruchamiasz program WorldWide Telescope pierwszy raz – wybacz zatem „łopatologiczność” wskazówek. Na początek zapoznaj się przede wszystkim z tą instrukcją. Dopiero potem przystąp do instalacji...



1. Na początku uruchom WorldWide Telescope klikając ikonkę na pulpicie:


ikonka

Ukaże Ci się widoczny poniżej ekran z okienkiem powitalnym:


okienko powitalne

Zamknij okno powitalne klikając przycisk Close.


2. Odszukaj teraz przycisk
Settings znajdujący się u góry ekranu. Kliknij jego dolną krawędź – otworzy się menu:

menu

Wybierz z niego pozycję Select Your Language. W efekcie zobaczysz widoczne poniżej okienko:

okienko1  okienko 2 

Rozwiń listę i odszukaj na niej Load Local Language Pack. Zaakceptuj wybór klikając przycisk OK.

Pora wybrać zapisany wcześniej plik zawierający polskie opisy elementów interfejsu WWT:

plik konfiguracyjny

Znajdź go, kliknij i zaakceptuj wybór przyciskiem Otwórz.

3. WorldWide Telescope poinformuje teraz Ciebie, że aby zmienić język interfejsu potrzebny jest restart programu:

restart

Wyraź swą zgodę klikając przycisk Tak.


4. Może się teraz zdarzyć, że zobaczysz następujące okno:


Error

Nie przejmuj się nim – kliknij przycisk Nie wysyłaj. Zaczekaj chwilę - jeżeli potem program się nie uruchomi automatycznie zrób to ręcznie, albo klikając ikonę na pulpicie, albo tradycyjnie przy pomocy menu Start.

5. Po uruchomieniu powinien powitać Ciebie następujący widok:


Polski interface WWT

Świadczyć będzie to o tym, że instalacja została przeprowadzona pomyślnie.

Uwaga:

Okno informujące o problemach z aplikacją o którym wspomniałem w punkcie [4] nie wyskakuje, jeżeli przed instalacją polskich napisów umieścisz zawierający je plik polish_pl.tdf w folderze w którym zainstalowany jest WorldWide Telescope. Domyślnie jest nim folder:

C:\Program Files\Microsoft Research\Microsoft WorldWide Telescope.

Tę możliwość jednak pozostawiam bardziej świadomym użytkownikom – majstrowanie w folderach z zainstalowanymi programami nie zawsze jest bowiem bezpieczne, może również wymagać posiadania odpowiednich uprawnień.

A ten film opowiada o możliwościach WorldWide Telescope: