Radioteleskopy Print

Magiczna mapa Galaktyki

Dla początkujących radioastronomów


mapa_wodoru.jpg
Pobierz prosty arkusz kalkulacyjny.
Pozwala otrzymać mapę Galaktyki, korzystając na przykład z danych z archiwum radioteleskopu w Jodrell Bank.