Radioteleskopy
Print Email

Jak analizaować dane z radioteleskopu?


Jak opracować dane z radioteleskopu

    Zacznij od pobrania przykładowych danych przykładowych danych. Upewnij się, że Twoja wersja SalsaJ potrafi analizować widma i ewentualnie pobierz najnowszą aktualizację.

    Poniższy obrazek pokazuje ekran mojego komputera z wyświetlonymi widmami (Salsa używa języka angielskiego zgodnie z ustawieniami Opcji Regionalnych na moim komputerze). 

Widma można oglądać na dwa sposoby: albo wczytać jako zwykły plik fits, w tym wypadku jest to 00033c.fits, , albo użyć gotowego narzędzia Analyze -> Radio Spectrum. Wczytanie widma jako zwykłego pliku .fits jest konieczne jeśli chcemy zajrzeć do nagłówka pliku aby odczytać współrzędne punktu, na który patrzyła antena. Dlugość i szerokość galaktyczną odczytujemy z nagłówka fits w sekcjach'GLON' (CRVAL2) i 'GLAT' (CRVAL3).

Analizę rozpoczynamy od ustawienia jednostek na osi wykresu - do wyboru są piksele (mało przydatne), częstotliwość, długść fali, i prędkość względna. Następnie można ustalić położenie linii widmowych "na oko", po prostu posługująć się kursorem, albo wykorzystać narzędzia pozwalające dopasować do części wykresu profil linii (krzywą Gaussa). W tym drugim przypadku trzeba najpierw dopasować i odjąć tło (Linia odniesienia i Odejmij linię odniesienia) a potem dopasować krzywe Gaussa (Dopasuj funkcję Gaussa)

Zmierzywszy w ten sposób położenie linii widmowych dalej można utworzyć sobie mapę Galaktyki zgodnie z instrukcją. Dla początkujących proponujemy arkusz kalkulacyjny arkusz kalkulacyjny, który pozwala automatycznie opracować dane i narysować mape Galaktyki.

Wesołej zabawy!!

Uwagi prosimy jak zwykle wysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .